Maria Holmbergs miljöarbete i Tanzania har fått effekt ute i landet. Fler och fler inser varför det är viktigt att bevara miljön och vad de själva kan få ut av det.

Maria Holmberg brinner för miljön och gläds när tanzanierna inser att de själva kan göra något för att undvika miljöförstöring. Foto: Laila Saleh
Maria Holmberg brinner för miljön och gläds när tanzanierna inser att de själva kan göra något för att undvika miljöförstöring. Foto: Laila Saleh

Vi sitter i en bil på en väg i norra Tanzania. Vi har tagit färjan i Mwanza över Viktoriasjön och den cirka fem timmar långa bilfärden mot Nyamahanga har börjat. Majsfälten och bananodlingarna susar förbi fönstret. Kaoset i städerna som vi passerar bryter av lugnet på landsbygden. När det bara är cirka 70 km kvar tar asfalten slut. Vi fortsätter på röda sandvägar, vägen är gropig och farten avtar en aning.

Det börjar skymma men uppifrån en höjd hinner vi se ner mot missionsstationen i Nyamahanga innan det blir helt mörkt. Stationen ligger i skymundan för alla träden som planterats de senaste åren.

– För några år sedan kunde man se byn härifrån för då hade man huggit ner alla träd, berättar Maria Holmberg, som arbetar som missionär på Nyamahanga och som också är vår chaufför för dagen.

Trädplantor drivs upp och står i långa rader vid missionsstationen på Nyamahanga. Foto: Laila Saleh
Trädplantor drivs upp och står i långa rader vid missionsstationen på Nyamahanga. Foto: Laila Saleh

Idag har många förstått vikten av att plantera träd, säkert till stor del tack vare det arbete som Maria gör för att uppmärksamma folk om miljöförstöring, problemen med skogsskövling och andra miljöfrågor.

Vid missionsstationen som vi ska bo på i en dryg vecka står trädplantorna uppradade i långa rader. Ca 24 000 karibiska tallplantor finns det där, varav kanske 20 000 kommer att överleva gissar Maria. Plantorna säljs för att ge en inkomst till projektet Barnens by som har sitt kontor på området. Trädplantering är också en del av de seminarier som Maria ordnar runt om i landet.

Seminarier om miljöförstöring och -bevarande
Maria berättar att hon under seminarierna tar upp ämnen såsom miljöförstöring och hur man kan bevara naturskogarna. Ofta börjar hon seminarierna med att be de äldre berätta för de yngre när regnet kom förr i tiden. De berättar att regnperioden började i november och kunde hålla på till maj, alltså ca 6-7 månader. Det är stor skillnad från idag då regnet kommer runt jul i december och slutar i mars. Regnperioden har alltså halverats och på den tiden hinner man inte odla all den mat man skulle behöva.

– När jag frågar vad de tror att det beror på svarar alla miljöförstöringen, alla vet det men ändå gör man ingen åt det, säger Maria.

Därefter brukar hon förklara vad man kan göra åt saken, nämligen bevara naturskogarna genom att låta trädstubbar växa upp, inte fälla alla träd och minska på vedförbrukningen. De kan också plantera nya träd bland de vilda träden och låta dem växa upp tillsammans.

Seminariedeltagarna får praktisera undervisningen om plantuppdrivning och trädplantering. Foto: Maria Holmberg
Seminariedeltagarna får praktisera undervisningen om plantuppdrivning och trädplantering. Foto: Maria Holmberg

Folk vill plantera egna träd
Marias medhjälpare Obadia Mofath undervisar om plantuppdrivning och trädplantering på seminarierna. Han berättar bland annat att träden kan bli en inkomstkälla inför framtiden genom den ved som de kan få från träden när de hunnit växa sig tillräckligt stora. Det händer att seminariedeltagarna ber honom ordna så att Maria ger dem några trädplantor gratis, men då förklarar han för dem att det hjälper dem mer om de själva köper en flaska frön för en billig slant som räcker till 3000 – 4000 träd, istället för att bara få några få plantor gratis. Människor brukar då inse fördelen med detta och frågar genast var de kan få tag i frön att köpa.

Arbetet sprider sig
Marias arbete för miljön i Tanzania stannar inte vid hennes projekt. Effekten av arbetet har spridit sig och multiplicerats bland annat genom Obadias egna projekt. Han har startat två plantskolor där trädplantor drivs upp och han åker själv runt i landet för att undervisa om trädplantering och sälja trädplantor.

– Jag har också lärt upp två egna medarbetare som jag skickar ut för att leda undervisningen när jag själv har för mycket inbokat och inte kan åka, berättar Obadia.

Effekten syns ute i landet
En del områden som vi ser under resan är nästan helt kala och Maria berättar ibland att det förut brukade stå fin skog där. Men visst märker man också effekten av miljöarbetet i landet. När vi efter drygt en vecka på Nyamahanga åker den cirka 5 timmar långa bilvägen tillbaka till Mwanza ser vi unga träd stå planterade i klungor här och var. Det är ett tecken på att många har tagit till sig den nya kunskapen och insett vikten av att bevara miljön från förstöring.

Text: Laila Saleh

De blå markeringarna på kartan visar var miljöseminarier har hållits och de gröna visar var man har hållit seminarier och/eller startat plantskolor och planterat träd sedan 2010. Klicka för att se kartan i större format.
 

 

Fotonot: Laila Saleh och Barbro Sandås besökte Nyamahanga, Tanzania i oktober för att monitorera Barnens by-projektet, som understöds av Finlands svenska Pingstmission (FSPM) och för att observera evalueringen av lärarskoleprojektet som konsult Robert Gustafson från Sverige genomförde. FSPM samarbetar med Free Pentecostal Church of Tanzania  (FPCT) kring flera olika biståndsprojekt i Tanzania.

De blå markeringarna på kartan till höger visar var miljöseminarier har hållits och de gröna visar var man har hållit seminarier och/eller startat plantskolor och planterat träd sedan 2010. Klicka för att se kartan i större format.

Lämna ett svar