I oktober granskades biståndsprojektet Lärarskolan i Nyamahanga, Tanzania, genom en evaluering.

Evalueringen genomfördes av konsult Robert Gustafsson från Sverige som gick igenom  projektdokument och samtalade med personal, elever, en representant från Utbildningsministeriet i Tanzania samt med en representant från Utbildningsdepartementet vid skolans och projektets ägare, Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT). Intervjuer hölls också med några av skolans nuvarande och före detta elever.

Lärarskolan_byggnadEvalueringssamtal i Helsingfors
I november hölls ett evalueringssamtal i Helsingfors där Gustafson presenterade resultaten av evalueringen samt rekommendationer inför framtiden. Gustafson konstaterade bland annat att skolan har lyckats med att erbjuda utbildning av god kvalité som förbereder eleverna väl inför arbetslivet. En av rekommendationerna var att avslutandet av projektet behöver ske i god tid och utfasningsstrategin behöver diskuteras och kommuniceras tydligt med projektpersonalen i fält. Skolan kunde dessutom ha nytta av extra stöd för att utrusta bl.a. biblioteket, datasalen och laboratoriet mer.

Lärarskolan_eleverGoda utsikter efter examen
Projektet har hjälpt skolan att utveckla och bygga nya lokaler, stödet har också använts till att vidareutbilda skolans lärare. Det finns goda förutsättningar för de studerande att få jobb efter avklarad utbildning eftersom det är brist på lärare i den lägre grundskolan i Tanzania. Baserat på de nationella testen är skolan ledande i regionen och på tredje plats i hela Tanzania.

Text och bild: Laila Saleh

 

Evalueringar av biståndsprojekt genomförs regelbundet och bekostas av FS/utrikesministeriet.

I videon nedan kan du höra lärare, elever och andra berätta om skolan.


Har du problem med att starta videon? Klicka och vänta tills den blå linjen har laddat klart så kan du se videon sen.

Lämna ett svar