I år går Frikyrklig Samverkans insamling till Missionskyrkan i Finlands skolprojekt i Tanzania.

Ekumeniska ansvarsveckan fokuserar i år på våldets marknad: vapenhandel och handeldvapen. Mera info om ansvarsveckans tema hittar du på ansvarsveckan.fi. I Tanzania ökar spänningarna mellan muslimer och kristna allt mer. Under det senaste året har flera våldsdåd riktats mot de kristna. Landet har också stor brist på skolor -kvaliteten är låg och regeringen är bekymrad över elevernas svaga resultat.

ansv13_980_2

Du kan bidra till fredlig utveckling

Utbildning utgör en viktig del i att öka förståelsen för andra religioner och minska motsättningarna som uttrycks genom våld. Utbildning är också dörren ut från fattigdom och kriminalitet till bättre levnadsförhållanden. Genom ett biståndsprojekt understöder Missionskyrkan i Finland skolan New Life Academy i byn Olosiva, nära Arusha i Tanzania. NLA:s lågstadieskola har under många år rankats som en av de 10 procent bästa skolorna i landet. Skolan startade år 2001, bl.a. för att minska på våldet bland byborna som då var stort. NLA har en kristen grund men är öppen för barn med olika religionsbakgrund.

Ditt bidrag är viktigt – se nedan
ansv13_tan_smal2

Med hjälp av utrikesministeriets utvecklingsstöd och Ekumeniska Ansvarsveckans insamling kan vi stöda uppbyggnaden av NLA:s högstadieskola.

Din gåva gör det möjligt för lågstadiets elever att fortsätta sin utbildning i högstadiet, och hjälper barnen och föräldrarna att våga tro på framtiden.

Om du vill ge ett bidrag till insamlingen så gör det på kontot:

Frikyrklig Samverkan
IBAN: FI67 4970 4420 0270 39
Använd då referensnumret 1504

Tillstånd Finland: 2020/2012/3231, 24.8.2012-30.6.2014
Tillstånd Åland: ÅLR2013/6042

Lämna ett svar