INBJUDAN:

Utgivningstillfälle
Religionsfrihet och utrikespolitik – Rekommendationer för Finland

Tid: Onsdag 28.8.2013, kl 14.00–16.00
Plats: Boulevardens församlingssal, Boulevarden 16 B, 2. vån, Helsingfors

Utredningen Religionsfrihet och utrikespolitik – Rekommendationer för Finland publiceras onsdagen den 28 augusti. FN:s specialsändebud i religionsfrihetsfrågor Heiner Bielefeldt medverkar vid tillfället.

Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till religions- och övertygelsefrihet. Ändå lever 75 procent av jordens befolkning i länder där religionsfriheten begränsas eller kränks, ofta med katastrofala följder för de drabbade.

Religionsfriheten har börjat uppmärksammas alltmer på det internationella planet. Också Finland håller på att ta in religionsfriheten som en del av sin utrikes- och biståndspolitik. Hittills har religionsfriheten dock fått relativt liten uppmärksamhet av myndigheter och beslutsfattare i vårt land.

Den aktuella utredningen utmanar aktörerna inom Finlands utrikespolitik att aktivt arbeta för att stärka religionsfriheten. I utredningen presenteras några principer om religionsfrihet som bör beaktas bättre och implementeras i vårt lands utrikespolitik.

Utredningen har gjorts av Ekumeniska Rådet i Finland med experthjälp från Finska Missionssällskapet. Som rådgivande organ har fungerat Fida International, Finska Missionsrådet,  Evangeliska Alliansen i Finland, World Vision, Stefanusmissionen och  Frikyrklig Samverkan FS rf.

Det blir servering vid tillfället och därför hoppas vi på Din anmälan i god tid till: ilmoittautumiset@suomenlahetysseura.fi

Program:

  • Välkomstord
  • Generalsekreterare Heikki Huttunen, Ekumeniska Rådet i Finland
  • Varför har religionsfriheten betydelse inom utrikespolitiken?
    FN:s specialsändebud i religionsfrihetsfrågor Heiner Bielefeldt
  • Utredningen Religionsfrihet och utrikespolitik – Rekommendationer för Finland
  • Projektkoordinator Anna Hyvärinen, Ekumeniska Rådet i Finland, människorättsexpert Katri Leino-Nzau, Finska Missionssällskapet
  • Samtal och diskussion

Välkommen!

Lämna ett svar