Idag är FS främst en organisation som koordinerar Utrikesministeriets (UM) biståndsmedel till samfundens utvecklingsprojekt i olika länder. Det är ett viktigt arbete som kompletterar och delvis har kommit att ersätta samfundenstraditionella missionsarbete. Denna utveckling har också att göra med att synen på mission har förändrats. I många fall har kyrkor och samfund som bedrivit mission konstaterat att de lokala församlingarna i mottagarländerna gör ett bättre jobb med mission och evangelisation. Därmed har vår mission också gått från eget missionsarbetet till att skapa förutsättningar för de lokala kristna att själva hjälpa och föra fram det kristna budskapet. Förutsättningar kan vi skapa genom att bygga skolor, sjukhus, kliniker, brunnar, toaletter, center för funktionshindrade och mycket mer.

FS biståndskoordinatorer jobbar med samfundens projektansvariga för att utröna vilka projekt som verkar lovande och som FS kan anhålla om bidrag för från UM. Sedan följer FS:s personal med hur projektet utvecklas, besöker projektet, intervjuar lokala projektansvariga och rapporterar till UM som gör en bedömning enligt givna kriterier. Sedan görs utvärderingar tillsammans med UM för att se hur projektet framskridit.

FS har också andra frågor på sitt bord. Det gäller främst frikyrkligt samarbete och olika aktuella samhällsfrågor. Vilka frågor som FS kommer att prioritera de kommande två åren är ännu litet öppet. Klart är dock att FS:s medlemssamfund och deras lokala församlingar deltar aktivt samhällsbygget på det lokala planet, bland annat genom invandrararbete, diakonalt arbete som sjukhusbesök, hembesök eller insamlingsarbete för FS:s biståndsprojekt. Och inte minst genom att regelbundet fira gudstjänster och ordna mötesverksamhet dit människor bjuds in att möte Gud till frälsning och upprättelse.

Jani

Lämna ett svar