Flera medborgarorganisationer har upptäckt korruption inom sitt utvecklingssamarbete. Det framkom under Utrikesministeriets medborgarorganisationsseminarium där ämnet belystes som en viktig fråga att diskutera tillsammans.

Många medborgarorganisationer från hela Finland samlades till medborgarorganisationsseminariet i Börshuset i Helsingfors.
Många medborgarorganisationer från hela Finland samlades till medborgarorganisationsseminariet i Börshuset i Helsingfors.

Korruption lyftes upp under medborgarorganisationsseminariet 22.3 som en viktig fråga att belysa och diskutera öppet tillsammans. I diskussionerna mellan anförandena framkom det att flera organisationer har egna erfarenheter av korruption inom sina utvecklingsprojekt i samarbetsländerna.

Ville Lehtinen
 från Kyrkans utlandshjälp talade utifrån en medborgarorganisations erfarenheter av anti-korruptionsarbete. Lehtinen betonade att korruption förekommer i princip i alla organisationers utvecklingssamarbeten och att man behöver göra bättre kontroller om man hittills inte lagt märke till korruption.

Pirkko-Liisa Kyöstilä, chefen för enheten för medborgarorganisationer, och utvecklingsminister Heidi Hautala deltog i seminariet.
Pirkko-Liisa Kyöstilä, chefen för enheten för medborgarorganisationer, och utvecklingsminister Heidi Hautala deltog i seminariet.

– Om korruption inte upptäcks – gör något åt saken, sade Lehtinen.

Utrikesministeriet har publicerat en handbok vid namn Anti-corruption handbook for development practitioners. Handboken handlar om att förebygga korruption, snarare än att beskriva konsekvenserna av korruption. Handboken kan vara till hjälp för personer som arbetar med utvecklingsarbete.

Seminariet arrangerades av Utrikesministeriets enhet för medborgarorganisationer.

Lämna ett svar