Frikyrklig Samverkan samlades den 24 november till höstmöte i Andreaskyrkan i Helsingfors. Samtidigt högtidlighölls att föreningen nu varit verksam i 75 år. FS:s ordförande, teol.dr Leif-Göte Björklund tecknade en kort historisk bakgrund till det frikyrkliga samarbetet. Avgående generalsekreterare Håkan Nitovuori höll ett personligt anförande om sina erfarenheter från det ekumeniska arbetet. Samtidigt kom mötet på många sätt att markera hur stafettpinnen för föreningens ledning räcks över till nya personer. På bilden ovan avtackas avgående biståndsledaren Stefan Salonen och inför pensionering stående generalsekreteraren Håkan Nitovuori av likaså avgående styrelseordföranden Leif-Göte Björklund.Höstmöte 2011

Vid höstmötet lyckönskade generalsekreterare Heikki Huttunen från Ekumeniska Rådet i Finland FS och överräckte Rådets bordsstandard som gåva.

– Frikyrklig Samverkan behövs i vårt samhälle när utvecklingen för folkkyrkorna tycks gå från att vara nästan myndighet till att bli medborgarorganisationer. Där är ni redan, konstaterade Huttunen och syftade bland annat på frikyrkornas traditionella aktiva engagemang i det lokala samhället, församlingsaktiviteten och missionsarbetet.

Mötet valde ny styrelse, godkände en tvåårig verksamhetsplan och ett förslag till nya stadgar. Vid mötet valdes teol.mag., Jan Edström, Finlands svenska baptistsamfund, till arbetande ordförande för organisationen för två år. Styrelsens tidigare val av Gabriel Grönroos, Finlands svenska pingstmission, som biståndsledare bekräftades av mötet.

Lämna ett svar