En global medelklass håller på att växa fram bland världens fattigaste människor. Den mest extrema fattigdomen kan vara utrotad i många länder om 20 år.

Om 20 år kan den mest extrema fattigdomen vara utrotad i flera av världens fattigaste länder om utvecklingen fortsätter på samma sätt som idag. Rwanda, Nepal och Bangladesh är i ledning och de nuvarande generationerna i de här tre länderna kan komma att se den extrema fattigdomen försvinna under sin livstid. Det här konstaterar man i en rapport gjord av Oxfords universitets initiativ för fattigdom och mänsklig utveckling.Old man

I FN:s senaste utvecklingsrapport kan man läsa om liknande utveckling. Enligt rapporten håller minst hundra miljoner fattiga människor i 40 fattiga länder på att lyftas ut ur fattigdom och in i en ”global medelklass”. En så snabb och utbredd utveckling har inte skett tidigare i historien.

Undersökningen har fokuserat på att mäta de nationella och internationella insatserna i skolor, hälsocentraler, boende, infrastruktur och tillgång till vatten och det har visat sig att det är de här insatserna vi har att tacka för den globala utveckling som vi bevittnar idag. Tidigare undersökningar har inte visat på samma utveckling då man främst har fokuserat på att mäta inkomstnivån. Det nya mätinstrumentet för att mäta de 1 miljard fattigaste människorna i världen kallas Multidimensional Poverty Index (MPI).

Källa:
The Guradian Online (2013). World poverty shrinking.http://www.thedailystar.net/beta2/news/world-poverty-shrinking/ (Acc.20.3.2013)

Bild: <a href=”http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=7440&picture=old-man”>Old Man</a> by Peter Griffin

Lämna ett svar