Fokuset på flickor är tydligt i skolprojektet i Indien. Majoriteten av eleverna är flickor och personalen anser att det är viktigt att alla barn behandlas lika och att rätten till utbildning även gäller flickor. De har sett att utbildning kan skapa stor förändring för en fattig flicka och hennes familj.

Lunchdags på en av skolorna i Indien.
Lunchdags på en av skolorna i Indien.

Av de 600 elever som går på skolorna som FSPM understöder i Indien är hela 70 % flickor. Emmanuel Babu Nalukurthi, som arbetar på skolorna, berättar att de vill satsa på att ge undervisning till flickor från landsbygden eftersom deras föräldrar ofta vill gifta bort sina döttrar i tidig ålder, när de är ungefär 14 år.

– Nästan alla flickor är intresserade av att gå i skolan och utbilda sig. En del av föräldrarna vill också att alla barnen ska gå i skola eftersom de inte vill att deras barn ska få ett kämpigt liv, säger Emmanuel.
Fortfarande undrar ändå lite fler än hälften av de föräldrar som skolan har kontakt med om en flicka verkligen behöver utbildning. Bland familjerna som arbetar med att krossa sten är det överlag vanligare att pojkarna går i skola. Oftast stannar flickorna hemma för att hjälpa till i hushållet.

– Vi tror att varje barn är värd rätten till utbildning, också flickorna. Det är viktigt att alla barn behandlas lika, också inom familjen. Vi tror att en flicka som utbildas kommer att bli en god samhällsmedborgare i framtiden och också en god mor för sina barn, säger Emmanuel.

Emmanuel tror starkt på att utbildning skapar en stor förändring för fattiga familjer. Han har sett flickor från fattiga familjer få en bra position i samhället efter att de utbildat sig. Han berättar om dottern till en man som kör Tuk-tuk taxi i Indien. Han har inte någon hög position i samhället men han har uppmuntrat sin dotter att studera. Hon har nu fått examen från sin utbildning i administration, vilket har gett henne högre auktoritet och ansvar.

Flickor från fattiga familjer som har utbildat sig börjar ofta arbeta inom sitt område samtidigt som de hjälper till hemma. De arbetar ofta som försäljare, telefonister, sjuksköterskor, ingenjörer m.m. Emmanuel vill understryka att om barnet själv är intresserat av att studera så borde deras familjer, speciellt om de är fattiga, uppmuntra dem att göra det.

Text: Laila Saleh

Läs mer om projektet.

 

Lämna ett svar