Den ekumeniska Ansvarsveckan ordnas årligen en vecka i slutet av oktober. I samband med Ansvarsveckan ordnar Frikyrklig Samverkan som vanligt en insamlingskampanj till förmån för något av medlemssamfundens missions- eller biståndsprojekt. I år är det baptistsamfundets skolprojekt i Torit i Sydsudan som är mottagare av insamlingen.

Det finns en broschyr med information om projektet, som distribueras i digital form, men får gärna spridas både digitalt och så att den printas ut och antingen delas ut i församlingen eller sätts upp på anslagstavlan. Nämn gärna om insamlingen och projektet i era gudstjänster och samlingar. Beställ broschyr via e-post: staff@fsglobal.fi

Ansvarsveckan 17-24.10 är den huvudsakliga veckan för denna insamling, men det är inget som hindrar att man sänder bidrag både före och efter.
Notera att det denna gång betalas in direkt till baptistsamfundets konto för penninginsamling. Informationen nedan. Eftersom Ansvarsveckan är ekumenisk, så uppmuntrar vi gärna till ekumeniska samlingar lokalt. Ekumeniska Ansvarsveckans tema för 2021 och 2022 är ”Måttlighet”.

På hemsidan www.ansvarsveckan.fi finns material som kan användas i samlingar under ansvarsveckan.

Från broschyren: ”Skolan i Torit har vuxit successivt. Nya adekvata byggnader i tegel har tillkommit. Lastbil har införskaffats och en ny brunn med solpaneler och två rymliga vattentankar har installerats. 

Redan år 2014-2015 hade skolan ca 1500 elever i åtta årskurser, dvs en lågstadieskola med klasserna 1-8. I år har man även startat en Secondary School, dvs högstadieutbildning. För närvarande har skolan 1800 elever fördelade på 32 lärare av vilka fyra kommer från grannlandet Uganda. Alla skolelever erhåller ett mål mat om dagen. 

AVS är en omtyckt skola med mycket gott rykte. Flera regeringstjänstemän har sina barn i skolan. Skolan har varje år uppvisat bland de bästa studieresultaten i landet. Man vill också gärna utveckla skolans farmområde i byn Abalva. Jorden är hård och svårbearbetad och en traktor med släp, plog och harv skulle kunna förbättra områdets potentiella möjligheter. ”

Insamlingskonto: Finlands svenska baptistsamfund 
FI19 4958 0010 1478 52 Bic:ITELFIHH 
Insamlingstillstånd: RA/2020/1344

Tack för att du vill vara med och hjälpa!

Peter Sjöblom
Samfundsföreståndare för Finlands svenska baptistsamfund
Ordförande för Frikyrklig Samverkan (FS) rf