Kepa, paraplyorganisationen för drygt 300 medborgarorganisationer som är intresserade av utvecklingsfrågor och Kehys, EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer går samman och bildar en gemensam paraplyorganisation för folkrörelserna inom utveckling och bistånd.

Verksamheten ska inledas i juni 2018. Det blev klart sedan de båda organisationernas årsmöten godkänt fusionsavtalet. Läs mera på Kepas webbplats på finska:

https://www.kepa.fi/uutiset-media/tiedotteet/kehys-ja-kepa-muodostavat-yhteisen-kattojarjeston