Kerstin Sivonen, ordförande för FSPM:s afrika utskott, besökte Burundi tillsammans med sin man, Markku Sivonen,  i juni detta år. Hon fick med egna ögon se hur projektet för att rehabilitera unga droganvändare bär frukt. Projektet DAYRP får stöd och kompetensutveckling av Samaria, som i Finland bedriver liknande verksamhet. Här skriver hon om de glädjande nyheterna! 

För två och ett halvt år sedan startade pingstförsamlingen i Nyanza-Lac arbete bland ungdomar som lever på gatan och som använder alkohol och droger (DAYRP Drug abuse prevention and youth reintegration project/Tidig rehabilitering och samhällsintegrering av unga missbrukare i Burundi). Det är ett helt nytt koncept i Burundi och idag väcker det respekt och häpnad. Tänk att gatans slagskämpar och prostituerade kan bli nyktra! Med klar och öppen blick, med rena kläder och god hygien!

Unga får yrkesutbildning och vägledning

Psykologen Elie jobbar med dessa unga människor. Han är deras vän, deras kamrat och han samtalar, leker och tränar dem. Elie undervisar de unga om hur man behöver tänka och leva i en nykter vardag, hur man kan få försonas och hjälpa varandra, och om hur varje individ har ett oerhört stort egenvärde. Tre dagar i veckan får de teoretisk och praktisk undervisning av professionella yrkeslärare som undervisar i klädsömnad, snickeri eller murararbete. Lärarna arbetar som volontärer. Detta arbete bär frukt!

Bråkmakaren fick ett nytt meningsfullt liv

Kommunen har anställt en ny väktare på huvudgatan. För tre år sedan var han en ung drogad bråkmakare som kommit till Burundi från flyktingläger i grannlandet som blivit utanför skolsystemet. Sedan blev han antagen i ”anti-drog”-projektet (DAYRP). Idag är han en förvandlad, ansvarsfull samhällsmedborgare. Han berättar gärna om sitt liv och förvandlingen som räddat honom. Att fattigdom och svält ännu följer honom, men att Gud har befriat honom och gett honom hopp och ett nytt, meningsfullt liv.

Tre unga kvinnor som fått sömmerskeutbildning genom DAYR

Bernadette älskar sitt jobb och sitt nya liv

Under skuggan av ett litet träd invid stadens huvudgata står 53 åriga Bernadette böjd över en arbetsbänk. Hon ser upp och kommer emot mig med ett stort leende och jag får en kram. Vi har träffats för 1 ½ år sedan. Bernadette är just nu sysselsatt med att hyvla en träbit som ska bli en del i en stol hon snickrar. Hyveln är väl använd, stämjärnet inte så fast och sågen är av plåt. Flera snygga stolar står och väntar på köpare. Hon får nu höra att hon kan få en bättre uppsättning verktyg. Hon blir så glad, hon älskar att snickra möbler!

Bernadette trodde aldrig att livet kunde bli så här bra. Att hon skulle bli fri från sprit- och drogberoendet och hjälplösheten. Att hon skulle få tak över huvudet. Att hon har återfått kontakten med sina tre barn. Vilken förvandling som skett!

Du kan få vara med
Det är nu många som står i kö för att få komma med i den tidiga rehabiliteringen och få ett hantverk att försörja sig genom.
Vill du vara med och stödja detta arbete?

Kerstin Sivonen, ordförande för FPSM:s Afrika utskott

 

Bakgrund: Två stora konflikter som inträffat i Burundi (år 1972 och mellan år 1993 och 2005) har orsakat att många burundier flytt till grannländerna. Tiotusentals burundier som bott i flyktingläger i grannländerna återvänder till Burundi varje år. Det finns ett stort behov av att hjälpa dem att integreras i samhället igen och därför understöder FSPM ett projekt för utvecklingssamarbete i Nyanza Lac. Ca hälften av Nyanza Lacs befolkning är återvändande flyktingar. Många saknar land att odla på och skördarna blir inte tillräckligt stora och många är därför undernärda. Många barn kan inte gå i skola på grund av hungern. I flyktinglägren i grannländerna har utbildning inte erbjudits i tillräcklig utsträckning och på grund av systemen i lägren har många blivit beroende av utomståendes hjälp för att överleva. Ledarna från den lokala kyrkan såg de stora behoven och ville göra något för att hjälpa återflyttarna. De hade inte tillräckliga resurser och därför hjälper FSPM till. Målet är att integrera återflyttarna i samhället och att förbättra deras hälsotillstånd.