I omvälvande tider ökar betydelsen av aktiva medborgar-organisationer, visar en utredning om medborgarsamhället beställd av Utrikesministeriet och utförd av Jyväskylä universitet.

Medborgarsamhället har allt färre försvarare i världen men behöver dem verkligen, sa forskare Eija Ranta vid ett seminarium i Ständerhuset i Helsingfors 1.3.17, där utredningen presenterades. En av de mest centrala frågorna är hur man kan stöda framförallt medborgarsamhällen i sydliga länder, sa hon.

 

I fjol begränsades förenings-, mötes- och yttrandefriheterna i hela 109 länder, även i flera europeiska länder, visar en utredning gjord av CIVICUS.

De finländska medborgarorganisationerna är verkligen olika, vilket ska ses som en stor rikedom, konstaterade forskarna bakom utredningen om medborgarsamhället. För ett medborgarsamhälle är det kännetecknande att man står ut med olika slags åsikter.

Utredningen rekommenderar att Utrikesministeriet stärker medborgarsamhället.

Frikyrklig Samverkan är en av 22 finländska medborgarorganisationer som har ett partnerskapsavtal gällande utvecklingssamarbete med Utrikesministeriet.

På Kepas webbplats kan du läsa mer om utredningen, på finska. HÄR är artikeln.

 

Kepa är en paraplyorganisation för drygt 300 medborgarorganisationer som är intresserade av utvecklingsfrågor. Frikyrklig Samverkan är en av medlemsorganisationerna.

CIVICUS är en internationell allians tillägnad att stärka medborgarnas insatser och det civila samhället runt om i världen.