Det är viktigt att den privata sektorn hämtar in pengar till utvecklingsländerna. Samtidigt behövs ändå utvecklingssamarbetet för att hjälpa de fattigaste länderna, visar en rapport som Kepa publicerat.

 

Det finns risk för att de fattigaste länderna blir utan tillräckligt stöd när privata sektorns investeringar går dem förbi. Kepas rapport visar att dessa investeringar inte kan ersätta utvecklingssamarbetet.

 

De fattiga länderna behöver uppskattningsvis 1 400 miljarder dollar offentliga och privata medel årligen för att nå målen i FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Utvecklingssamarbetets andel är för tillfället bara omkring 130 miljarder dollar.

Källa: http://www.fotoakuten.se

Källa: http://www.fotoakuten.se

 

Bara ungefär två procent av företagens utlandsinvesteringar går till de minst utvecklade länderna.

 

Rapporten slår fast att målsättningarna i Agenda 30 inte kan nås, om inte privata sektorn är med och försöker nå dem. Men i vilket fall som helst kommer utvecklingssamarbetet att behövas också i framtiden i de fattigaste länderna.

 

Läs mer om rapporten och själva rapporten (på finska) HÄR.

 

Kepa är en paraplyorganisation för drygt 300 medborgarorganisationer som är intresserade av utvecklingsfrågor. Frikyrklig Samverkan är en av medlemmarna.