“Min svärdotter födde en baby som inte andades. Jag skulle ha trott att han var död, om jag inte hade deltagit i BLISS-kursen. Där fick vi lära oss vad man kan göra för att få en baby att andas. Jag sög hans mun och näsa ren och blåste in luft stötvis i munnen och näsan som vi hade lärt oss på kursen. Plötsligt började babyn gråta och andas! Tack vare det jag lärde mig på BLISS-kursen så har jag nu ett friskt och aktivt barnbarn.”

Det framgångsrika byutvecklingsarbetet i centrala Afghanistan har fortsatt i det nya området ”Chapraqul” (21 byar med cirka 2000 invånare).  När vi fått ta del av berättelserna därifrån känner vi glädje och tacksamhet för att det går att arbeta i ett land som har så stora svårigheter.

public-latrine-for-naw-attar-mosque-2015-1

De livsviktiga BLISS*-kurserna har fortsatt i hela distriktet Lal wa Sardjangal (ca 100 000 invånare). Hittills i år har man hållit 31 kurser där 465 kvinnor har deltagit.  Ett år efter kurserna gör man återbesök i byarna och det är då man får höra uppmuntrande berättelser som den om kvinnan i inledningen.

Info kring gravitidet och förlossning

Också män har egna BLISS-kurser! Männen är de som bestämmer i familjen och om de lär sig vad som är viktigt vid en graviditet, är det till stor hjälp för kvinnorna. De får kanske lite mer omsorg och behöver inte arbeta lika hårt som annars! Kurserna hålls på vintern när männen är fria från lantbruket. I år har 314 män sammanlagt deltagit i 22 olika kurser. Hälften av dem är unga och många av dem ogifta.

naw-orka-spring-2015-8

En av våra teammedlemmar skriver: ”Senaste vinter kom en man från en avlägsen by till vårt CDP*-kontor. Han bad oss enträget att starta en BLISS-kurs för män i hans by. Han berättade: ”Min fru har förlorat tio barn. Just när hon väntade sitt elfte barn hölls en BLISS-kurs i vår by. Min fru lärde sig vad som är viktigt att tänka på under graviditet och förlossning. Hon gjorde allt som hon lärt sig under kursen och nu har vi en dotter på ett och ett halvt år! Jag är absolut övertygad om att vår dotter lever tack vare den undervisning min fru fick! Nu vill alla i byn ha en BLISS-kurs för män också!”

learning-to-brush-teeth-100_2414

Info om rätt näring till mammor och barn

Under årens lopp har man mer och mer börjat undervisa om hur viktigt det är med rätt näring för både mammor och barn. Man har extra lektioner om näring under graviditeten, amning, hur man börjar med fast föda, behovet av vätska när barnen är sjuka och så vidare. Praktiska matlagningstips och demonstrationer är också viktiga i en kultur där maten är rätt så ensidig.

I en av de nya byarna, Yakhak, upptäckte man att många barn var undernärda. När teamet senare kom tillbaka för uppföljning av BLISS-kursen hade de flesta barnen ökat i vikt. Speciellt ett barn hade vuxit till sig ordentligt. När teamet frågade hur det kom sig, berättade mamman att hon hade gjort precis som hon blivit lärd i kursen! Hon blandade säd, ris, kikärter och andra baljväxter i rätta proportioner och rostade och malde dem till ”super-mjöl”.  Av det kokade hon gröt – och barnet kom snabbt upp i normalvikt för sin ålder!

– Detta uppmuntrade oss att satsa mer på “super-mjöl” som ett viktigt näringstillskott, säger en av våra medarbetare. Ingredienserna kan lätt hittas i byarna, vilket gör att mammorna inte blir beroende av teamet för att kunna ge extra näring till barnen.

inspecting-pruning-and-pest-control-results-100_2392

Läs- och skrivkurser lockar många

Precis som under tidigare vintrar, fortsätter teamet med läs- och skrivkurser för både män och kvinnor. I vintras hade man 44 kurser. Då deltog faktiskt en fjärdedel av den vuxna befolkningen (237 män och 324 kvinnor)!

De flesta kvinnor i den här delen av landet har aldrig gått i skola. Lärarna har blivit glatt förvånade över hur fort kursdeltagarna lär sig läsa. I början av en kurs kunde en ”farmor” inte känna igen vare sig bokstäver eller siffror. Bara efter fyra månader kunde hon utan problem läsa berättelser från kursboken. Hennes ansikte strålade i slutet av kursen när hon upptäckte att hon kunde både läsa och förstå berättelser från en bok som hon aldrig tidigare hade sett!

Hygien och rent vatten

Barnen är framtiden. Genom WASH*-träning får barn på ett roligt sätt lära sig om bl.a. hygien och renlighet. Under våren och sommaren har flera barngrupper (5-15 år) startats. Barnen samlas för att höra berättelser, spela och leka. De får lära sig om grönsaksodling, hälsa och miljö. En del av barnen har planterat mini-trädgårdar, andra har satt upp flugnät för fönstren. De har också gjort leksaker av återanvänt material, och en del har börjat plocka upp skräp i sina hembyar.

wash-lessons-at-shinya-school-may-2015-6

I somras hade man WASH-undervisning för kvinnorna i en by. De berättade då hur barnen haft WASH-undervisning i skolan och därför vill de nu ha rent vatten i flaskor med sig när de går till skolan, istället för att dricka direkt från bäckar längs den långa skolvägen.

greenhouse

Fortfarande är rent vatten och toaletter en av de viktigaste sakerna för hälsan. Den delen av CDP:s arbete har vi berört mer ingående i tidigare artiklar. Fastän byborna själva bidrar med 50 procent av kostnaderna för toaletter så hinner man ändå inte möta den efterfrågan som nu finns. I år har man hittills byggt 45 toaletter och fyra byar har fått rent dricksvatten. Byborna har också entusiastiskt tagit emot undervisning om grönsaksodling, och man har både växthus och odlar på friland i många byar.

*BLISS (Birth Life Saving Skills) = färdigheter i hur man kan rädda liv genom god hygien vid förlossningar

*CDP (Community Development Project) = byutvecklingsprojektet

*WASH (tvätta på engelska) står för W (water/vatten), A (advocacy/försvar för rättigheter), S (sanitet, toaletter) och H (hygien).

Text: Anki och Jan Tunér                                                                                                    

Foto: IAM

Läs mer om byutvecklingsarbetet i Afghanistan HÄR!