Kambodja har under de senaste åren drabbats hårt av både översvämningar och torka. Orsaken är klimatförändringen. De flesta av dem som bor på landsbygden i Kambodja lever under väldigt enkla förhållanden och är beroende av jordbruket för sitt uppehälle. 90 % av jordbrukarna är beroende av regn vid rätt tidpunkt för odling av ris. Klimatförändringen gör att risken att skörden slår fel är mycket större än tidigare. Blir det ingen skörd är katastrofen ett faktum, för hur skall man då försörja sin familj?

Kurs 2 i IFS, Kambodja.
Kurs 2 i IFS, Kambodja. Foto: Cristina Joy Bolotaolo

Rätt metod!
Genom att använda jordbruksmetoder och utsäde som klarar klimatförändringen, kan katastrofen förhindras. Finlands svenska metodistkyrkas projekt i Kambodja tar fasta på just detta.Det är fråga om ett pedagogiskt projekt och målet är att hjälpa familjerna att anpassa jordbruket till förändringarna och att bli självförsörjande, vilket minskar fattigdomen på sikt och ger familjer på landsbygden en framtid.

Projektet startade i januari 2015. Vi samarbetar med den internationella metodistkyrkans projekt CHAD (Community Health and Agricultural Development), som vi har samarbetat tidigare med. 2050 familjer i 12 provinser kommer att få delta i utbildningen inom IFS. Vår andel av projektet berör 250 familjer. I Finland hittas aktionsgruppen för Kambodja i Helsingfors.

Se en filmsnutt från projektet här.
Du kan läsa mer om arbetet i Kambodja här.

Text: Sonja Nygård.

Lämna ett svar