Biståndsarbetet inom FS  kommer i fortsättningen att benämnas FS Global. Termen lanseras i vårens nya informationsmaterial och på FS:s webbsidor. FS Global ersätter inte föreningens officiella namn och kommer inte att användas helt fristående från det officiella namnet Frikyrklig Samverkan.

rättslyder för webbenDet nya begreppet innefattar allt biståndsarbete som FS bedriver, från projekt som understöds av UM till insamlingsverksamhet för Ansvarsveckan, katastrofhjälp och humanitärt arbete. Begreppet har ingen juridisk status i föreningens verksamhet. FS styrelse tog beslut i frågan den 16.4.05

Text: Mirella Enlund

 

Lämna ett svar