Ekumeniska rådet i Finland valde på sitt vårmöte på måndag (27.4) teologie doktor Mari-Anna Pöntinen (ev. lut.) till ny generalsekreterare för tiden 1.11.2015-31.10.2020.

Pöntinen är teologisk specialmedarbetare vid Finska Missionssällskapet sedan 2012. Hon har utvecklat det missionsteologiska tänkandet i samarbete med ett internationellt forskarnätverk, finländska kolleger och kyrkliga aktörer.

Mari-Anna Pöntinen doktorerade 2012 vid Joensuu universitet med avhandlingen African Theology as Liberating Wisdom. Celebrating Life and Harmony in the Evangelical Lutheran Church in Botswana. Sedan 2001 har Pöntinen ansvarat för evangelisk-lutherska kyrkans internationella specialutbildning inom Finska Missionssällskapet. Hon har varit timlärare vid Helsingfors universitets teologiska fakultet under ett par årtionden. Pöntinen har också varit föreläsare vid Woodpecker teologiska seminarium i Botswana och församlingspastor i den finska församlingen i Munksnäs.

Sedan 2002 har Pöntinen också ansvarat för flera finländska och internationella symposier och seminarier. Hon har också verkat inom kyrkliga samarbetsforum och arbetsgrupper.

Pöntinen efterträder fader Heikki Huttunen (ort.) som varit generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland sedan 2006. Huttunens mandatperiod skulle ha slutat nästa år men han valdes i höstas till mångkulturell präst i Helsingfors ortodoxa församling. Huttunen tillträder sin nya tjänst i november.

Generalsekreteraren för Ekumeniska rådet väljs för fem år i taget. Samma person kan väljas högst två perioder i rad.

Ekumeniska rådet i Finland grundades 1917. Rådet har haft en generalsekreterare sedan år 1971. Tidigare har Risto Cantell (ev. lut.), Inga-Brita Castrén (ev. lut.), Jaakko Rusama (ev. lut.) och Jan Edström (bapt.) verkat som generalsekreterare.

Ekumeniska rådet i Finland

Pressbild på Mari-Anna Pöntinen

Nyheten publicerad 27.4.2015 klockan 14:19
Publicerad av: Kyrklig tidningstjänst

logo__oikoumene_sininen_528_kt-1.jpg-196x225

Lämna ett svar