Marie Hjortell besökte Tanzania i oktober i fjol och träffade synskadade som fått hjälp genom Kibreliprojektet (Kibreli Capacity Strenghtening Project). Mötena visade hur värdefullt arbetet bland de synskadade är och vilken skillnad det kan göra i en synskadad persons liv.

I slutet av oktober 2014 hade jag i samband med en projektmonitorering förmånen att få träffa några representanter för synskadade och blinda som deltagit i de tredagars seminarier som ordnats av Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) inom ramen för Kibreliprojektet under årens lopp.

Underlätta synskadades vardag
Det finns 600 000 – 1 miljon synskadade och blinda i Tanzania som dagligen möter många utmaningar. Livet som synskadad i ett utvecklingsland präglas ofta av

Bild 3: Seminarier ordnas regelbundet för att uppmuntra synskadade till att leva ett mer oberoende liv. Här står ett gäng seminariedeltagare tillsammans med Kibreli teamet. Bild: Marie Hjortell.
Bild 3: Seminarier ordnas regelbundet för att uppmuntra synskadade till att leva ett mer oberoende liv. Här står ett gäng seminariedeltagare tillsammans med Kibreli teamet. Bild: Marie Hjortell.

fattigdom, utanförskap och avsaknad av utbildning. Detta vill man motverka genom olika åtgärder inom Kibreliarbetet. Man trycker och sprider Braille-böcker (blindskrift) och tidskrifter inom olika kunskapsämnen till synskadade i Tanzania. Man ordnar också seminarier för synskadade i olika delar av landet. Med seminarierna har man velat ge de synskadade en ökad kompetens att själva förbättra sin tillvaro. Ämnen som man undervisat i under de tre dagar långa seminarierna är bl.a. hälsokunskap, mycket praktisk undervisning i hur man tar hand om sig själv och sin familj, hur man förebygger sjukdomar, vikten av god föda och hygien, familjeplanering m.m. Vidare har man undervisat om vikten av skolgång, läs- och skrivfärdighet, synskadades rättigheter och ställning i samhället samt bibelns människosyn. Man har även undervisat i företagsamhet och inspirerat deltagarna att starta egen inkomstdrivande verksamhet.

Möten med synskadade

Det var en stor glädje att få träffa några av de synskadade och blinda som deltagit i dessa seminarier och höra dem själva berätta hur viktiga och betydelsefulla seminarierna varit för dem. De hade alla rest med lokala transportmedel, oftast buss, från olika delar av Tanzania för att komma och berätta om sina erfarenheter. Alla hade sina egna ”framgångshistorier” hur de startat egna småskaliga inkomstbringande verksamheter.

Här är några av deras berättelser:

Odling och grisuppfödning gav inkomst

Bild 1: Janet är numera sockerrörsodlare och grisfarmare som ett resultat av den uppmuntran hon fått via Kibreliarbetet.
Bild 1: Janet är numera sockerrörsodlare och grisfarmare som ett resultat av den uppmuntran hon fått via Kibreliarbetet.

Janeth, en 37-årig blind kvinna sedan födelsen, hade efter att ha deltagit i ett seminarium 2009, tillsammans med sin blinda syster börjat söka efter en åker och

odlat sockerrör. Tjuvar kom och stal den första skörden men systrarna gav inte upp utan fortsatte med sina åkrar. De utökade också sina inkomstkällor med att ta hand om en sjuk gris som ingen ville ha och som de skötte tills den tillfrisknat och har nu utökat med flera grisar. De har planterat träd och även kunnat bygga ett eget hus. Systrarna har också spelat in en CD-skiva med kristen musik. Verkligt njutbar sång och musik som jag fick ett exemplar av och som glatt fler med både finländskt och afrikanskt påbrå här i Finland.

 

Kennedy blev mer självständig

Kennedy, synskadad trebarnsfar från södra Tanzania, deltog i ett Kibreliseminarium 2009 och berättade att han efter det fått mera självförtroende. Seminariet påverkade honom att bli mera självständig och gav honom en tro på att han kunde lyckas med familjeförsörjning. Han började driva en liten kiosk. Även han har mött motgångar som stölder men inte gett upp utan i stället utökat inkomstkällorna med hönsuppfödning. Han håller nu på att bygga sitt eget hus åt

Bild 2: Kennedy (t.h.) överräcker ägg till Paulo Jamessom som tack för Kibreli teamets arbete. Foto: Marie Hjortell
Bild 2: Kennedy (t.h.) överräcker ägg till Paulo Jamessom som tack för Kibreli teamets arbete. Foto: Marie Hjortell

familjen och han har kunnat köpa en cykel som används vid uppköp till kiosken. Han berättade om många framtidsvisioner som han vill förverkliga. Han var mycket tacksam för att han fått delta i ett Kibreliseminarium och att de ordnas i varje provins. Kennedy har också haft nytta av de kompendier (på blindskrift) som han fick i samband med seminariet. Sin tacksamhet ville han visa på ett handgripligt sätt genom att ge alla i Kibreli-teamet varsin gåva i form av ägg från sina egna höns som han haft med sig på bussresan genom landet från södra Tanzania. Han hade en hel låda med ägg och alla var hela! Jag har sällan sett en så glad och lycklig man ge en gåva. Här kan man nog tala om givandets glädje. Jag som utländsk gäst fick också ägg som gåva av honom.

Engagerade medarbetare
Alla medarbetarna i Kibreliteamet, Paulo James, Margret Luwanga, Daudi Chenge och Ibrahim Suleiman var eldsjälar som brann för sina uppgifter. En sådan gång är det en glädje att få samtala med medarbetarna och följa med arbetet inom ett projekt. Jag kunde konstatera att Kibreliarbetet verkligen är betydelsefullt och gör skillnad för synskadade i Tanzania.

Text: Marie Hjortell

Läs mer om projektet Kibreli

Lämna ett svar