I Tanzania pågår ett arbete som hjälper flera tusen synskadade personer över hela landet varje år. Det är ett viktigt arbete som på ett konkret sätt hjälpersynskadade att få en bättre levnadsstandard i ett land där de ofta diskrimineras.

Ibrahim Suleiman, som är projektkoordinator för projektet Kibreli – stöd för synskadade, berättar att man såg ett behov av att hjälpa synskadade personer i Tanzania att få en bättre levnadsstandard och därför startades projektet år 2009. Många synskadade personer deltar inte aktivt i samhället utan göms ofta undan hemma och blir en börda för familjen. En stor del av arbetet går ut på att hjälpa dem att bli av med stigmatisering, beroende av andra och diskriminering och istället bli medvetna om och utnyttja sina rättigheter. – Det fanns många uttalade behov i vår målgrupp som drev oss till att börja arbeta i olika regioner i Tanzania, säger Ibrahim – Vi uppskattar att vi har nått över 45 000 synskadade personer i hela landet.

Undervisning genom seminarier
Projektet arrangerar seminarier i olika delar av landet som synskadade personer bjuds in till. Under seminarierna lär de sig om sina rättigheter och om sin värdighet som människa i likhet med alla andra. Många har dåligt självförtroende på grund av den marginalisering som de utsätts för och därför är det här arbetet väldigt viktigt. Under seminarierna undervisar man även om andra ämnen såsom hälsa och hygien, HIV/Aids och entreprenörskap. Entreprenörskap brukar vara ett populärt ämne som många deltagare uppskattar. Många har startat upp egna små affärsverksamheter efter att ha deltagit i ett seminarium.

Mr and Mrs Damian Ephraim.tanzania
Efter att de gått på seminarium har det synskadade paret Damian Ephraim startat upp jordbruksverksamhet som de kan tjäna pengar på. Det hjälper dem att bli av med stigmatisering och beroende.

Uppmuntrade seminariedeltagare
Paret Damian Ephraim var två av deltagarna i ett seminarium som hölls i regionen Malangali Sumbawanga Rukwa. De berättar att de har haft problem med att starta affärsverksamheter tidigare på grund av den fobi som finns i samhället gentemot dem som synskadade. – Vi fick fel information för allt vi frågade efter. Det var när vi deltog i seminariet som vi fick öppnade sinnen och kände oss uppmuntrade att starta upp jordbruksaktiviteter.  De hade tur för under deras första säsong som jordbrukare kom det mycket regn och skörden av majs och bönor var stor. De sålde en del av skörden för att få en inkomst. Det har gått bra hittills för paret Damian Ephraim men de skulle fortfarande vara i behov av personer som på lång sikt kan hjälpa dem i deras strävan att bli entreprenörer. Liknande historier berättas nu och då av de anställda i projektet, vilket visar vilken konkret påverkan arbetet har i människors liv.

Många framtidsplaner
När Ibrahim funderar på framtiden nämner han några saker som de planerar. De ska starta tio nya litteraturcenter i Tanzania där man ska lära synskadade personer att läsa, skriva, räkna och annat nödvändigt. Man kommer också att fortsätta producera böcker på punktskrift och CD-skivor med undervisningsmaterial för grundskolelever. Seminarierna kommer också att fortsätta hållas. Överlag kommer man att fokusera mer på undervisning för vuxna i olika former. – Projektet ska fortsätta för aktiviteterna har mött specifika behov för synskadade personer och det är det enda arbetet som är effektivt när det gäller att nå synskadade personer i landet, säger Ibrahim.

Text: Laila Saleh, Foton: FSPM’s arkiv

Projektet Kibreli – stöd för synskadade får stöd av Finlands utrikesministerium samt Finlands svenska Pingstmission (FSPM). FSPM planerar att fortsätta stödet till projektet i åtminstone tre år till.

Lämna ett svar