Massmordet på tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris upprör alla människor. RESA-forumets styrelse, som representerar muslimer, kristna och judar i Finland, förenar sig med alla dem som upprörs över blodbadet och är oroade för yttrandefrihet, demokrati och samhällsfred.

I vårt eget land har vi hittills besparats de värsta hatbrotten. Det bästa skyddet mot dylika brott är trygg samexistens, dialog och samverkan mellan olika religioner, övertygelser och kulturer. Det är viktigt att ha kunskap om och förstå religioner. Brist på information kan leda till att religioner utnyttjas i strid med sina egna värderingar. God kunskap om den egna religionen och kulturen ger oss redskap för att kunna undvika förvrängd politisering och uppvigling till hat. Det hjälper människor att växa mot en inre och yttre fred, i harmoni med Skaparen, skapelsen och medmänniskorna.

Vi måste fortsätta arbeta för dialog och samarbete mellan religioner och övertygelser. Då kan vi bygga ett gemensamt Finland och Europa, en värld i en anda av öppenhet, tillit och respekt. Vårt mål är ett demokratiskt samhälle där alla mänskliga rättigheter tryggas och där vi alla får känna oss hemma.

För RESA-forumets styrelse:

Yaron Nadbornik,  ordförande
Centralrådet för de judiska församlingarna
Kaarlo Kalliala, viceordförande
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, viceordförande
Islamska Rådet i Finland

RESA-forumets syfte är att värna om samhällsfreden i vårt land på ett sätt som stöder religionsfriheten, genom att främja dialog mellan religionerna, deras likvärdighet, inbördes respekt och samarbete i de frågor Forumet anser vara viktiga.

Forumets medlemssamfund representerar judendomen, kristendomen och islam är: Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta (finländska tatarsamfundet) och Suomen Islamilainen Neuvosto ry (Islamska Rådet i Finland).

Foto: Wallcoo.net

Lämna ett svar