Finlandssvensk ekumenisk samling hölls i Borgå 19.5.2014. Samlingen hölls på inbjudan av biskop Björn Vikström och i samarbete med Sektionen för finlandssvenska ekumenik vid Ekumeniska rådet i Finland. Inbjudna var ledare och representanter för kyrkor och samfund som har verksamhet på svenska i Finland.

Inledningsvis hälsade biskop Björn Vikström deltagarna välkomna, pastor Henrik Nymalm höll andakt och kyrkoherde Robert Lemberg bad en keltisk bön.

Reformationens märkesår 2017
Direktor Sixten Ekstrand presenterade planerna inför Reformationens märkesår 2017 som sammanfaller med firandet av Finlands 100-åriga självständighet. Samma år firar också Ekumeniska Rådet i Finland sina hundra år. Märkesåret ska firas ekumeniskt, nationellt och lokalt. Flera kommittéer har redan inlett planeringsarbetet. Mötet konstaterade att märkesåret också behöver särskilda svenskspråkiga evenemang, både nationellt och lokalt.

En trygg församling
Mayvor Wärn-Rancken talade om En trygg församling för barn och unga. Som distriktsföreståndare för Finlands svenska metodistkyrka delade hon med sig av sina erfarenheter av krishantering efter avslöjanden om att en metodistpastor under många år utsatt unga pojkar för sexuella trakasserier. Metodistkyrkans erfarenheter är värdefulla att notera när kyrkorna arbetar proaktivt med riktlinjer för sitt barn- och ungdomsarbete.

Äktenskap och vigselrätt
Pastor Jan Edström och biskop Björn Vikström talade om Äktenskap, vigselrätt, stöd åt makar från ett frikyrkligt och lutherskt perspektiv. För de finlandssvenska frikyrkorna har vigselrätten bidragit till profileringen som etablerade religionssamfund. Innan samfunden hade vigselrätt vigdes frikyrkliga par borgerligt och välsignades i kyrkan. Synen på homosexualitet och samkönade relationer är både en människosynsfråga och en teologisk fråga. Det är också en generationsfråga. Även om äktenskapslagen skulle förnyas är steget långt till att kyrkomötet skulle besluta om en förändrad äktenskapssyn för Evangelisk-lutherska kyrkan.

Religionens synlighet
Religionens nya synlighet globalt och lokalt var temat för pastor Kenneth Grönroos avslutande presentation. Grönroos konstaterade att många sociologer som på 1960- och 1970-talen förutspådde religionens undergång har medgett att de hade fel. Uppmuntrande är hur den kristna kyrkan växer i flera världsdelar och att religionens betydelse tilltar på det globala planet. Det kan vara värt att notera då man i Europa ofta vill begränsa religionens synlighet i samhället.

Finlandssvensk ekumenik
När ledare för kyrkor och samfund med verksamhet på svenska samlas till en gemensam samling för att samtala om aktuella frågor är det inte bara historiskt. Det visar också att det finns ett behov av ett öppet samtal kring aktuella kyrkliga frågor och samhällsfrågor. Visst möts kyrkorna annars också men då oftast för konkret samarbete. Kristliga radioutskottet eller Sektionen för finlandssvensk ekumenik har egna agendor och Frikyrklig Samverkan samlar endast frikyrkorna. Därför behövs med jämna mellanrum ett forum där alla kyrkofamiljer kan delta på jämbördig bas.

Följande kyrkor, samfund och ekumeniska organ var representerade vid mötet:

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Finlands Svenska Adventkyrka
Finlands svenska baptistsamfund
Finlands svenska metodistkyrka
Finlands svenska pingst
Katolska kyrkan i Finland
Missionskyrkan i Finland
Ortodoxa kyrkan i Finland
Ekumeniska Rådet i Finland
Frikyrklig Samverkan FS

 

Jan Edström

janiedstrom@gmail.com
tfn 0503564290

Lämna ett svar