Patrik Hellström åker ut till Filippinerna för att göra en bedömning av situationen bland den tyfondrabbade befolkningen och våra egna medarbetare. 20 000 € har skickats till Filippinerna som ska gå till nödhjälp till befolkningen.

Patrik Hellström reser till Filippinerna på torsdag för att göra en bedömning av behoven och informera om situationen.Patrik Hellström, som är pastor i pingstkyrkan i Jakobstad, kommer på torsdag att resa till Filippinerna som FSPM:s representant. Han kommer att samtala med FSPM:s biståndsarbetare, Andreas och Laila Pettersson, och systrarna Hanna och Maria Söderlund. Hanna och Maria reste till Filippinerna för att göra en volontärinsats inom projektet MRDP och hamnande mitt i tyfonens väg. De har stannat kvar i Cebu tillsvidare och hjälpt till med att skaffa förnödenheter för hjälpsändingarna som sänds till Leyte. Patrik ska göra en bedömning av vilka behov som finns, både bland våra medarbetare och bland befolkningen i Filippinerna som drabbats av tyfonen Haiyan/Yolanda. Hans uppdrag är också att rapportera om insatserna till finländska medier samt att medverka till att den lokala organisationen kan samverka med olika internationella hjälporganisationer. Patrik har tidigare besökt Filippinerna och biståndsprojektet och områdena är därför kända för honom.

Niklas Andersson från inrikesministeriet reser till Filippinerna tillsammans med Patrik. Niklas har kontakter till andra biståndsorganisationer som arbetar med humanitär hjälp i Filippinerna efter katastrofen. Genom honom kan FSPM undersöka vilka möjligheter det finns att samarbeta med andra organisationer för att maximera hjälpinsatsen.

På söndag kommer dessutom volontärernas pappa Stefan Söderlund, som är kunnig inom byggnadsarbete, och barnläkaren Ture Huhtamäki, att åka till Filippinerna för att hjälpa till med de akuta behoven.

En truck lastades idag och körs till Leyte med tältdukar, 2,5 ton ris och andra förnödenheter. Foto: Andreas Pettersson
En truck lastades idag och körs till Leyte med tältdukar, 2,5 ton ris och andra förnödenheter. Foto: Andreas Pettersson

20 000 € har sänts för nödhjälp
Tack vare många enskilda givare och församlingars gåvor har insamlingen för katastrofarbetet kommit bra igång. FSPM samarbetar också med Fida som har samlat in pengar för katastrofhjälpen som skickas via FSPM. Idag skickade FSPM ytterligare 20 000 € till Filippinerna som ska gå till den akuta hjälpen för människorna i de drabbade områdena. Därför har man idag kunnat packa en truck med en last nödhjälp som körs till Leyte. Bland annat har man packat tältdukar och 2,5 ton ris.

Biståndsprojektet behöver byggas upp
Organisationen FHP Development Foundation, Inc. är FSPM:s samarbetspartner gällande biståndsprojektet Multi Rural Development Project (MRDP) på Filippinerna. Projektet stöder bland annat en förskola i Merida, matutdelning till fattiga barn för att förhindra undernäring och en modellfarm med ekologiskt jordbruk i Benabaye. Förskolans byggnad har klarat sig ganska bra men utrustningen är vattenskadad och behöver ersättas. Farmen är helt bortblåst och behöver ett grundligt återuppbyggnadsarbete för att kunna återställas. De pengar som har varit avsedda för projektet kommer att användas för att bygga upp projektet igen. Men det kommer antagligen att behövas en tilläggsbudget.

Församlingarna samlar in gåvor till biståndsarbetarna
Andreas och Laila Petterssons eget hus har blivit skadat, bland annat har taken i de flesta rum förstörts. De finlandssvenska pingstkyrkorna kommer att samla in pengar som går direkt till biståndsarbetarna och deras familj så att de bland annat ska kunna reparera sitt hus igen. Under tiden bor de i staden Cebu på en närliggande ö.

Mer information om vad FSPM konkret har kunnat bidra med tack vare gåvorna kommer vartefter att situationen klarnar och ännu mer efter att Patrik Hellström har anlänt till Filippinerna.

Text: Laila Saleh

Lämna ett svar