Kurserna i Leadership Capacity Building projektet ger deltagarna möjlighet att reflektera över ledarskapsprinciper och hur man kan omsätta dem i praktiken. Kenneth Grönroos har nyligen besökt Tanzania och Burundi för att hålla kurser och berättar här om resan.

24 deltagare var med på ledarkursen som hölls i Bujumbura, Burundi, i april.
24 deltagare var med på ledarkursen som hölls i Bujumbura, Burundi, i april.

Fredag 19 april reste jag iväg till Afrika för att hålla ledarskapskurser för FSPM:s partnerorganisationer. Den här gången var det dags för kursens andra del för ledarna inom partnerorganisationerna i Nyamahanga i Tanzania och Bujumbura i Burundi.

Eleverna lär sig omsätta undervisningen i praktiken
Lektionerna i Nyamahanga innehöll många viktiga diskussioner och inlägg där eleverna reflekterade över undervisningen och dess implementering i en tanzanisk kontext. Speciellt lektionerna om konflikthantering berörde många. Konflikter tillhör det mänskliga livet och fler exempel diskuterades. Det handlade om grannosämja, familjegräl och konflikter som uppstår på arbetsplatser.

Deltagarna i kursen fick på onsdagen göra ett prov med fyra frågor. Med ett par undantag hade eleverna mycket väl kunnat ta till sig undervisningen och visade prov på att de har en grundläggande förståelse för centrala ledarskapsprinciper och ökad kapacitet att omsätta dem i sitt eget ledarskap och beslutsfattande. Maria Holmberg, (missionär samt utsänd genom personalbiståndet i Tanzania) var tolk till swahili och gjorde ett kanonjobb hela dagarna.

Kursen som består av två delar avslutades samma vecka och 19 deltagare fick ta emot certifikat på att de gått kursen vid en festlig ceremoni som avslutades med gemensam middag.

Undervisningen som lyftes fram i Bujumbura ansågs aktuell och viktig bland deltagarna.
Undervisningen som lyftes fram i Bujumbura ansågs aktuell och viktig bland deltagarna.

Undervisningen inspirerade till intensiva samtal
I Bujumbura i Burundi var de 24 deltagarna i ledarutbildningen på plats för en introduktion på måndag kväll, veckan efter kursen i Tanzania. Jag undervisade utgående från läroplanen för modul 2 som berör bland annat kommunikation, konflikthantering och mentorskap.
Repetitionssessionerna på morgnarna var mycket bra och visade att undervisningen var rätt uppfattad. Den här gången var det mycket intensiva samtal och viktiga kommentarer som gavs. Man kan säga att gruppen i Bujumbura var mycket interaktiv.

10 avdelningschefer inom pingströrelsen i Burundi, Communiauté des Églises de Pentecote au Burundi (CEPBU), deltog i kursen. Rörelsen har idag över en miljon medlemmar, det vill säga 12 % av landets befolkning. Med i kursen var också ledaren för 700 skolor, läkarna som ansvarar för hälsovårdsprogrammet, ekonomichefen och projektkoordinatorn. Dessutom projekt- och församlingsadministratörer från de olika regionerna.

Undervisningen och de ämnen som lyfts fram ansågs mycket aktuella och viktiga i den process man är i just nu. Jag fick i vissa lägen kyla ner diskussionen eftersom många komplexa problem kom upp på bordet. Det var en mycket stimulerande miljö med samtal och det var tillfredsställande att konstatera att Leadership Capacity Building (LCB) är ett projekt som landat i rätt tid.

Kyrkan som byggs i Kiremba ska rymma 10 000 - 14 000 människor.
Kyrkan som byggs i Kiremba ska rymma 10 000 – 14 000 människor.

Besök i Kiremba
På fredagen reste jag vidare inom Burundi till Kiremba. Vägen dit bjuder på vackra bergsvyer och djupa gröna dalar. Häruppe finns den största och mest inflytelserika församlingen inom CEPBU med ca 200 000 medlemmar. Här i en relativt liten by reses som bäst en ny kyrkbyggnad, hög och till formatet som en stadion – kyrkan skall ge rum för 10 000 – 14.000 människor. Byggprojektet är ännu på hälft, men är imponerande. Församlingen bär själv alla kostnader och hundratals volontärer bygger varje dag. Kyrkan är den här byns centrala punkt med skolor upp till collegenivå, tryckeri och socialt arbete, vilket gör den till den största arbetsgivaren.

I Kiremba undervisade jag ca 100 evangelister. På lördag kom alla 72 pastorer för de lokala kyrkorna samman för överläggningar och jag fick undervisa dem om ”Ledarskapets fyra pelare”. Jag höll även ett bibelstudium i kyrkan på lördag eftermiddag.

Efter 17 dagar på resa med över 45 timmar föreläsningar och ca 10 undervisningstillfällen för pastorer, samt predikningar, kändes det bra att få packa och tänka på hemresan.

Text och bild: Kenneth Grönroos

 

[tagline_box link=”http://themeforest.net/user/ThemeFusion” button=”” title=”Info om projektet” description=”- Ledarskapskurserna har arrangerats sedan 2012 genom ett så kallat personalbistånd som gör det möjligt att sända ut sakkunniga personer från Finland till våra samarbetspartner i olika länder för att bidra med expertkunskap. Den undervisning som erbjuds ledarna inom FSPM:s partnerorganisationer genom personalbiståndet understöds av Utrikesministeriet. Undervisningen till evangelisterna genomförs vid sidan av personalbiståndet.

– FSPM samarbetar med pingströrelserna i Burundi och Tanzania; Communiauté des Églises de Pentecote au Burundi (CEPBU) med 1 miljon medlemmar och Free Pentecostal Church in Tanzania (FPCT) som har ca 250 000 medlemmar över hela landet.”][/tagline_box]

Lämna ett svar