Frikyrklig Samverkan FS är de 
finlandssvenska frikyrkornas 
gemensamma organisation.

FS har tre tyngdpunktsområden: 
bistånd, ekumenik och samhällsfrågor.

Biståndsarbete i utvecklingsländer
Det viktigaste arbetet för FS idag är att 
samordna administrationen för medlems
organisationernas
biståndsarbete – det som 
utgör det gemensamma biståndsprogrammet.

FS broschyr 2012
    FS broschyr 2012.

En central uppgift är att utveckla biståndsprogrammets 
kvalitet genom utbildning, manualer och evalueringar. 
Biståndsprogrammet utförs med stöd av utrikesministeriet.

Biståndsprogrammet genomförs i Afrika, Asien och Sydamerika inom ramen för 25 projekt i 18 länder under åren 2012-2014. Bistånds-programmet har två huvudsakliga fokus: utbildning och hälsovård.

Här hittar du bekanta dig med broschyren i sin helhet.

Lämna ett svar