Medlemmarna till FS utskott för ekumenik och samhällsfrågor blev valda under FS:s vårmöte i Jakobstad den 14 juni. Det beslutades att utskottets medlemmar utgörs av samfundsledarna eller deras representant, samt en suppleant.

I diskussionen som fördes innan beslutet fattades framkom det att medlemmarna bör kunna uttala sig snabbt för samfundens del och reagera snabbt när det gäller samhällsfrågor. Det är samfunden själva som definierar vem som är samfundets ledare.

Några av de nya utskottsmedlemmarna tillsammans med FS ordförande Jan Edström. Fr.v.: Stefan Sigfrids, Peter Sjöblom, Håkan Björklund, Björn Elfving, Jan Edström.
Några av de nya utskottsmedlemmarna tillsammans med FS ordförande Jan Edström. Fr.v.: Stefan Sigfrids, Peter Sjöblom, Håkan Björklund, Björn Elfving, Jan Edström.

Följande medlemmar ingår i utskottet från och med vårmötet:

Finlands Svenska Metodistkyrka: Björn Elfving, suppleant: Mayvor Wärn-Rancken
Missionskyrkan i Finland: Håkan Björklund, suppleant: Bjarne Rönnqvist
Finlands Svenska Pingstmission: Stefan Sigfrids, suppleant: Kenneth Grönroos
Finlands Svenska Adventkyrka: ordinarie meddelas senare, suppleant Harriet Fagerholm
Frälsningsarmén: Dick Krommenhoek, suppleant: Kirsti Reponen
Finlands Svenska Baptistmission: Peter Sjöblom, suppleant: Bo-Sanfrid Höglund

Lämna ett svar