Genom Ansvarsveckans insamling till skolprojektet i Pakistan samlades 3800,45 € in. Tack vare det stöd som skolan vet att de kommer att få tack vare insamlingen har de kunnat flytta till en större byggnad. De har också börjat erbjuda undervisning för högstadielever. 

En grupp skolelever på Lamp Lamp skolan i Pakistan.
En grupp skolelever på Lamp Lamp skolan i Pakistan.

I höstas berättade vi om den insamling som skulle göras under Ekumeniska Ansvarsveckan i oktober ifjol till ett skolprojekt i Pakistan. Pengarna samlades in från Frikyrklig Samverkans medlemsorganisationer. Resultatet av insamlingen blev sammanlagt 3800,45 €.

I Pakistan är det inte lätt att vara kristen. Många kristna har blivit tvingade att flytta till städernas utkant, samhället betraktar dem som orena, de har svårt att få jobb trots bra utbildning och därför har många inte råd att sända sina barn till
skolan.

Elever utanför den nya skolbyggnaden som skolan har kunnat flytta in i tack vare insamlingen.
Elever utanför den nya skolbyggnaden som skolan har kunnat flytta in i tack vare insamlingen.

Skolan Lamb Lamp i Jhelum i Pakistan grundades år 2008 för att trygga skolgången för kristna barn. Då hade skolan bara åtta elever. Skolan har växt sedan dess och nu går över hundra barn i skolan. Hittills har skolgång bara erbjudits för barn i dagis, förskolan och lågstadiet. Skolans utrymmen har inte varit tillräckligt stora för att erbjuda högstadieundervisning trots att skolan skulle ha rätt att undervisa även på den nivån.

I skrivande stund har ännu inga pengar skickats till skolan men tack vare det stöd som de vet att de kommer att få från insamlingen kunde skolan flytta in i en bättre och större byggnad i närheten av den gamla skolan. Elevantalet har vuxit och så även

Eleverna äter lunch på skolan varje dag.
Eleverna äter lunch på skolan varje dag.

personalen. De har nu börjat erbjuda undervisning också för sjundeklassister och de hoppas vartefter kunna utöka skolan med undervisning för åttonde- och niondeklassister. Om de inte hade hört att de skulle få extra hjälp från oss, skulle beslutet att flytta dit ha varit mycket svårare!

TACK för att du var med och stödde de kristna barnens skolgång!

Lämna ett svar