FSPM: Unik läroplan för synskadade

FSPM: Unik läroplan för synskadade
Genom ett projekt för synskadade i Tanzania har man utvecklat en läroplan som är unik av sitt slag i regionen. Seminarierna som ordnas har många positiva effekter på synskadades välmående och livssituation.  Genom Kibreli-projektet i Tanzania har en läroplan i läs- och skrivfärdighet för blinda utarbetats vid Tanzania Education Centre for the Blind (TCEB), den tanzaniska pingströrelsens organisation för synskadade. Läroplanen har utvecklats under lednin