Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) höll sitt vårmöte i Kervo fredagen den 27 april. Vid mötet godkändes verksamhetsberättelse och bokslut för 2011.

Temaseminariet handlade om bibelöversättningsarbetet bland euroasiatiska språkminoriteter. I år uppmärksammas det ekumeniska bibelarbetet då det gått 200 år sedan Finska bibelsällskapet grundades.

Pastor Samuli Koivuranta hälsar välkommen. Foto: Heikki Jääskeläinen
Pastor Samuli Koivuranta hälsar välkommen. Foto: Heikki Jääskeläinen

Utmärkelsen Årets ekumeniska gärning gick till Åbo finska pingstförsamling och Mikaelförsamlingen i Åbo. Eftersom båda församlingarna fyllde 90 år beslöt man fira tillsammans, ett fint exempel på lokalekumenisk samverkan.

Dessutom uppmärksammades några publikationer som ERF gett ut eller understött, bland andra skivan Vingar med Jan Edström, en nyupplaga av Kalle Elonheimos Lilla pilgrimsvandringsboken och en bok om kyrkoårets högtider Från fasta till påskglädje, båda på finska.

Mötet avslutades med andakt tillsammans med Jukka Leppilampi som sjöng och talade om vikten av kristen enhet och de kristnas andliga rötter.

Tackande av de personer som bidragit till produktion av nya publikationer. Från vänster: Henri Järvinen,  Sirpa-Maija Vuorinen, Jan Edström, Tuula Tervamaa, Kalle Elonheimo, biskop Teemu Sippo, Veijo Koivula, Marianne Kantonen, Heikki Huttunen och Stella Rauhaniemi. Foto: Heikki Jääskeläinen
Tackande av de personer som bidragit till produktion av nya publikationer. Från vänster: Henri Järvinen, Sirpa-Maija Vuorinen, Jan Edström, Tuula Tervamaa, Kalle Elonheimo, biskop Teemu Sippo, Veijo Koivula, Marianne Kantonen, Heikki Huttunen och Stella Rauhaniemi.
Foto: Heikki Jääskeläinen

Mötet leddes av Rådets ordförande, biskop Teemu Sippo från Katolska kyrkan i Finland. ERF har ett tiotal medlemskyrkor och samfund och ett tjugotal observatörer och partnerorganisationer. ERF:s största projekt är Ekumeniska ansvarsveckan som håll i oktober varje år.

Text: ERF/Jan Edström

Lämna ett svar