FS Globals program för utvecklingssamarbete tar fasta på att hjälpa fattiga och de mest utsatta människorna runt om i världen till en drägligare livssituation. Genom långsiktiga insatser vill FS Global skapa möjlighet till utkomst och utrota misären i de samhällen där FS Globals samarbetspartner verkar. Genom åren har en inriktning på hälsa och utbildning vuxit fram och de är nu huvudkomponenter i programmet för utvecklingssamarbete.

bild-for-hemsidan

Utbildningskomponenten inom FS Globals program för utvecklingssamarbete existerar för att genom en rättvis, jämlik och kvalitativ utbildning bidra till minskad fattigdom och en mer rättvis värld. Utbildningskomponenten fokuserar på att erbjuda rättvis utbildning där även flickor och funktionsnedsatta inkluderas. Utbildning av god standard erbjuder bättre möjligheter till vidareutbildning och utkomstmöjligheter, både genom de konkreta kunskaper utbildningen ger och genom att den hjälper till att bygga upp den studerandes självförtroende och självkänsla.

fs-logo

Hälsokomponenten inom FS Globals program för utvecklingssamarbete existerar för att bidra till en bättre folkhälsa, med speciellt fokus på mödrar och barn. Insatserna har i dessa verksamhetsområden bidragit till ökad tillgänglighet till hälsovård och rådgivning samt en ökad praktisk hälsomedvetenhet hos befolkningen.

Vill du fördjupa dig i FS Globals utvecklingssamarbete kan du läsa årsrapporten för 2015 HÄR!