Projektet ”Integrated Farming System (IFS)” har kört igång! Här handlar det om att att ge bönderna ”verktyg” att handskas med de växande klimatförändringar som drabbat Kambodja. I och med att den här kunskapen ökar, ska livet bli enklare för bönderna.

10312750_928302917194315_6772398675638760469_n
Projektppföljning och monitoring

Bakgrunden till projektet är att Kambodja under de senaste åren drabbats av svåra översvämningar och torka p.g.a. ökade klimatförändringar. 90 % av jordbrukarna på den kambodjanska landsbygden är beroende av regn för odling av ris. I och med klimatförändringarna har den osäkra skörden lett till ytterligare osäkerheter vad gäller mat, vilket i sin tur lett till undernäring, ökad fattigdom och skulder.CHAD (Community Health and Agricultural Development), har under flera år arbetat i Kambodja med bl.a. ris- och kobanker, inkomstrelaterade aktiviteter och hygienupplysning. De har märkt att flera jordbrukare haft problem med att försörja sina familjer och betala tillbaka de lån de fått från risbankerna.

11046912_928302933860980_6901964102546564792_n
Intresserade åhörare lyssnar uppmärksamt.

Grupper på 25 personer bildas och varje grupp får tillgång till höns och frön för odling. Målet är att ge jordbrukarna konkret undervisning i IFS, för att hjälpa dem hantera den ökande klimatförändringen och kunna försörja sig själva och sina familjer.

 För mer info om projektet i Kambodja, klicka.
Källa: FSMK

Lämna ett svar