Zambia_projektsida_FSBBakgrund
I början av 2000-talet stängdes koppargruvorna som var den huvudsakliga näringsgrenen i staden Luanshya i Copperbelt -distriktet, Zambia och området har lidit förfall. Arbetslösheten ledde till stora sociala problem, spridning av HIV och småningom ett stort antal föräldralösa barn som har det svårt att klara sig i samhället. Projektet inriktar sig på familjer där en eller båda föräldrarna dött i aids eller annan sjukdom, och där äldsta barnet eller någon släkting fått axla ansvaret.

Mål
Projektet siktar på att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att klara sig i livet som fullständiga och produktiva medlemmar i samhället så att de och deras hushåll kan försörja sig själva.
 
Socialarbete och träning
Projektet ger barn och ungdomar och deras hushåll omfattande stöd på flera områden att förbättra deras framtidsutsikter:
  • Socialarbetet siktar på att trygga barnens möjligheter att gå i och bli färdiga från grundskolan i form av materiellt och finansiellt stöd för skolgången, psykosocial rådgivning och gratis hälsovård
  • Yrkesutbildning och träning i företagsamhet, jordbruk och djuruppfödning siktar på att ge ungdomar och hushållen inkomstkällor så att de kan söka jobb och försörja sig själva
  • Höjning av kvalitet och hållbarhet siktar på att höja kompetensen av partnerorganisationens personal genom att ta i bruk Results Based Management -approach och rapporteringssystem och att skapa nya aktiviteter som skapar lokala inkomster och höjer partnerorganisationens ekonomiska hållbarhet.
 
Budget för 2015-2017
2015: 100.000€
2016: 66.700€
2017: 66.700€ (med reservation av ytterligare statliga nedskärningar)Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Finlands Svenska Baptistsamfund
Projektets namn: PAPACH (Project Adressing Problems Affecting Child headed Households)
Projektplats: Mpatamatu nära Luanshya, Copperbelt district, Zambia
År projektet initierades: 2008
Lokal samarbetspartner: Serve Zambia FoundationEtt biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Baptistsamfund med stöd av utrikesministeriet (UM).
UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.
[show-map id=’13’]