Bakgrund
I Tanzanias huvudstad Dodoma finns ca 500 gatubarn. De utgören mycket marginaliserad grupp. Arbetslöshet, familjesplittring,

Bor hos faster. Joshua vill gärna gå i skola, men hans faster har inte råd. Foto Edward Holmberg
Bor hos faster. Joshua vill gärna gå i skola, men hans faster har inte råd. Foto Edward Holmberg

fattigdom och HIV/Aids är orsaker till att många barn lever på gatan. De har ofta blivit utnyttjade, misslyckats i skolan, förlorat sina föräldrar och måste utstå grupptryck. På gatan hamnar de ofta i kriminalitet och blir utsatta för våld av polis, vuxna eller rivaliserande gäng. Vissa blir även indragna i prostitution och riskerar att få HIV/Aids. Deras drömmar och potential kränks vilket leder till hopplöshet och dåligt självförtroende. Ofta känner varken de själva eller vuxna till deras rättigheter och samhället tar inte tillräckligt ansvar för gatubarnen.

Mål
Målet är att göra föräldralösa barn och gatubarns problem, erfarenhet, behov och önskemål kända i samhället så att samhället i sin tur kan ta ansvar för barnen och möta deras behov gällande bl.a. mat, kläder och boende.Klubbverksamhet och de individuella behoven i centrum
Genom projektet kommer man att skapa klubbverksamhet som fungerar som en mötesplats där föräldralösa barn och gatubarn kan träffas och leka och sporta, lära känna varandra och diskutera om sina rättigheter och andra angelägenheter. Samhällsledare, lärare och föräldrar kommer att involveras i möten med barnen och de kommer också att vara delaktiga i att möta barnens individuella behov gällande mat, kläder, boende, skolgång etc. Man kommer att använda sig av media för att sprida information om gatubarns situation och deras rättigheter samt ge vägledning om hur man kan hjälpa gatubarnen. En minibuss kommer att köpas in för att transportera barnen till centret. Vid sidan av kommer bussen att användas för kommersiell linjetrafik mellan olika städer, vilket kommer att ge en inkomst till projektet.Budget till fält åren 2015-2017
2015: 50.000€
2016: 50.000€
2017: 50.000€

Organisationens svenska namn: Finlands svenska Pingstmission
Projektets namn: Gatubarn i Dodoma / Children Empowerment Project
Projektplats: Dodoma Municipality, Dodoma region, Tanzania
År projektet initierades: 2015
Lokal samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’12’]