Bakgrund

Mashaka Shadrak fick en cykelPå grund av myter och stereotyper begränsas många funktionshindrade barn både inom familjen och i samhället i Tanzania. Ofta hålls de isolerade från samhället, de får inte gå i skola och har svårt att få jobb. Deras behov prioriteras inte och därför lever många ett liv beroende av andra vilket leder till en börda för fattiga familjer. Största orsakerna till detta är brist på kunskap och medvetenhet om orsaker och effekter av funktionshinder, och myndigheternas riktlinjer och resurser för att hjälpa funktionshindrade personer är inte tillräckliga.

Mål
Målet med projektet är att medvetandegöra samhällen i Tanzania om funktionshindrade barns rättigheter och genom det bidra till en förbättrad livssituation och välmående för funktionshindrade barn i fattiga familjer.

Bymöten, skolträffar och samarbete
Bymöten kommer att hållas för att skapa medvetenhet om funktionshindrade barns rättigheter. Den valda metoden motiveras av att många inte kan läsa och skriva och därför är möten mer ändamålsenliga och effektiva än t.ex. skriftlig information. Man kommer även att arbeta i skolor för att skapa medvetenhet och förståelse bland eleverna genom skriftligt material.

Projektet kommer också att hjälpa funktionshindrade barn att gå i skola för att bryta deras isolering från samhället. De kommer att få ekonomiskt stöd för bl.a. skoluniform och skolväska. Även lokala myndigheter, religiösa ledare, NGOs och byledare kommer att kontaktas för att man på ett strategiskt sätt skapa samarbeten och därmed kunna nå samhället i stort. Projektet kommer under det första året att rikta in sig på 40 byar och under de följande åren kommer man att besöka fler byar.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 40.000€
2016: 40.000€
2017: 40.000€

Organisationens svenska namn: Finlands svenska Pingstmission
Projektets namn: Social and rights development and for children with disability
Projektplats: Biharamulo district, Kagera region, Tanzania
År projektet initierades: 2015
Lokal samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’12’]