Bakgrund
Hela samhället i världens nyaste stat står inför stora utmaningar att ge befolkningen grundläggande färdigheter att kunna utveckla landet. Efter 30 år av krig är all infrastruktur i Sydsudan sönderfallen, och en stor del av befolkningen hade inte möjlighet att gå i skola under kriget: enligt statistik från 2010 är bara 27 % av befolkningen läskunniga och 36 % har någonsin suttit på skolbänken. Projektet ligger i staden Torit, där tusentals flyktingar har flyttat tillbaka efter kriget och myndigheterna har otillräcklig kapacitet att erbjuda grundskoleundervisning för alla.

Mål
Projektets mål är att erbjuda grundskoleutbildning av bra kvalitet, stöda de mest fattiga och utsatta barnens skolgång finansiellt, utveckla lärarnas kompetens och förbättra skolfaciliteter och omgivningen så att skolan kan bli en modell för andra skolor i området och i landet.Skolan i Torit
Skolan, som har byggts upp med lokala krafter och några enskilda gåvor, har redan en fungerande struktur och faciliteter med 30 lärare och över 1000 elever.Budget till fält åren 2015-2017
2015: 45.000€
2016: 81.000€
2017: 90.000€

Organisationens svenska namn: Finlands svenska baptistsamfund
Projektets namn: Skolprojekt / Education Support Project
Projektplats: Torit, Eastern Equatoria, Sydsudan
År projektet initierades: 2014
Lokal samarbetspartner: Airport View School

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska baptistsamfund med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’11’]