Albouystown_daycare
     Bild: Sabina Söderlund / Carolin

Bakgrund
Guyana är ett mycket fattigt land med stora sociala behov. Det är brist på bl.a. möjlighet att få yrkesutbildning. MKF har under många år samarbetat med det lokala kristna samfundet Full Gospel Fellowship FGF och samarbetet har fungerat bra. Via FGF stöder MKF biståndsprojekt på olika håll i landet.

 
Mål
Programmets mål är att stöda FGF:s möjligheter att erbjuda yrkesträning och andra sociala stödfunktioner för att hjälpa de utsatta i de aktuella områdena. De olika delprojekten har egna definierade mål.

Mångsidiga aktiviteter på olika platser i landet
Socialcenterbygget i Kwakwani som påbörjats 2011 får fortsatt stöd under perioden t.o.m. 2016. Verksamheten består av en dagskola för ungdomar och vuxna som missat sin grundutbildning. Man ordnar också kvällskurser i sömnad, internet och även hushållskurser är inplanerade.

Under 2015-2017 planeras nya socialcenterbyggen att påbörjas i områdena Haslington och Mocha samt Parika (från 2017). Dessa utrymmen kommer att möjliggöra verksamhet som yrkesträningskurser, läs- och skrivkurser för barn och vuxna, hälsovårdstjänster och rådgivning.

 

På de olika projektplatserna byggs, expanderas eller renoveras byggnader för att facilitera de planerade aktiviteterna i de fall det inte är möjligt/vettigt att köpa eller hyra. Ofta finns det inte tillräckligt stora byggnader på projektplatserna tillgänglig att hyra eller köpa som skulle lämpa sig för de planerade aktiviteterna, eftersom projekten i flera fall är belägna på landsbygden eller i tätbebyggda förorter. Där projektet är beläget i tätort skulle alternativet att hyra eller köpa en lokal innebära att projektaktiviteterna borde flyttas utanför tätorten. Detta skulle leda till att man inte når projektets målgrupp p.g.a. långa resvägar till socialcentren. Tomt att bygga på eller utbyggnadsmöjligheter finns tillgängligt på de olika projektplatserna vilket möjliggör byggande.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 105.000€
2016: 105.000€
2017: 120.000€

Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Missionskyrkan i Finland
Projektets namn: Socialcenter / Social Center
Projektplats: Kwakwani, Haslington, Mocha och Parika i Guyana
År projektet initierades: Program med projekt på olika platser. Första projekt startades 1997
Lokal samarbetspartner: Full Gospel Fellowship FGF, GuyanaEtt biståndsprojekt administrerat av Missionskyrkan i Finland med stöd av utrikesministeriet (UM).
UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.
[show-map id=’20’]