Lunchdags på en av skolorna i Indien.

Bakgrund
Många familjer i det område i Indien som projektet genomförs i är mycket fattiga. Myndigheterna gör inte tillräckligt för att hjälpa dessa människor. Istället för att gå i skolan måste många barn arbeta för att hjälpa till att försörja familjen och vissa får aldrig chansen att utbilda sig, och fattigdomsspiralen fortsätter därmed till nästa generation. En tidigare yrkeskurs som skolan ordnat har inte gett tillräcklig behörighet och myndigheterna uppmanar nu skolorna att höja nivån.

Mål
Genom projektet vill man erbjuda utbildning för barn, speciellt flickor, från fattiga familjer så att de kan få förutsättningar för en bättre framtid. Samtidigt vill man öka samhällets sociala ansvar för de fattiga familjerna. Ett annat mål är att utveckla en sjuksköterskeutbildning på en nivå som motsvarar myndigheternas krav.
 
Förutsättningar för en bättre framtid
 200 barn får fadderstöd från Finland genom projektet varje år, totalt kommer ca 600 elever sammanlagt att kunna gå i skolan och bo på skolhemmet gratis under treårsperioden. 400 elever betalar själva för sin skolavgift. Genom projektet utvidgas och renoveras lokaler på det nuvarande campusområdet för skapa fungerande utrymmen för sjuksköterskeutbildningen.
 
Budget till fält åren 2015-2017
2015: 75.000€
2016: 65.000€
2017: 45.000€
Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn: Lågstadium, skolhem och yrkesutbildning / Bethania Schools Project
Projektplats: Akupamula village, Kodada, Indien.
År projektet initierades: 2004
Lokal samarbetspartner: Christopher Educational and Socioeconomic Development association (CESDA) (ägare av projektet) och United Christian Church in India (UCCI), Director Nalini Winston (N.N. Asha Latha).Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM).
UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.
 [show-map id=’17’]