Thailand_blinde SomchayBakgrund
Funktionsnedsatta i Maehongsonprovinsen har begränsad tillgång till hälsovård, specialistvård terapi, utbildning, arbetstillfällen. Den första pilotfasen med början 2001 var ett bybaserat projekt, som senare utvecklades till att innefatta också ett centerbaserat skol- och yrkesförberedande program, där det också finns möjlighet till terapi av olika slag. Samarbetet med lokala myndigheter har förstärkts efter hand. Den här projektplanen utgör en nedtrappningsplan för projektet, som kommer att verka i fyra av Maehongsonprovinsens distrikt (kommuner) på landsbygden i nordvästra Thailand.

Mål
1) Övergripande mål: Tillgänglighet till alla rättigheter och tjänster som garanteras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kommer att bli ett ansvar som delas av funktionsnedsatta, deras familjer, deras närsamhällen och myndigheterna.

2) Omedelbart mål: Att tillhandahålla integrerade holistiska tjänster i samarbete medthailändska myndigheter, att stöda det funktionsnedsatta barnet eller personen i deras naturliga omgivning så att han/hon kan bli så funktionellt självständig som möjligt.

Aktiviteter: 1 a) erbjuda utbildningsseminarier åt thailändska myndigheter gällandetillgänglighet och en hinderfri miljö; b) arbeta med thailändska myndigheter för att utröna tillgänglighet till och hinder för tjänster och rättigheter inom sitt distrikt och utveckla en plan för att funktionsnedsatta ska ha tillgång till dem; c) vara konsult och modell för att hjälpa thailändska myndigheter då de implementerar sin policy och sitt program; 2. a) erbjuda utbildning om funktionsnedsattas rättigheter och stöda deras ansträngningar att få tillgång till dessa rättigheter; 3 a) träna funktionsnedsatta i yrkesfärdigheter; b) etablera ett remissystem för arbetsplatser som anställer funktionsnedsatta; c) stöda självanställningstillfällen; 4 a) undervisa akademiska (skol-), beteende- och sociala färdigheter för barn för att förbereda dem att börja gå i lokala skolor; b) samarbeta med myndigheterna för att integrera funktionsnedsatta barn i lokala skolor; 5 a) bedöma de funktionsnedsattas behov gällande fysisk, utbildning, yrkesutövning, inkomstgenerering och anställning och hjälpa dem att sätta upp individuella mål; b) träna klienter och deras familjer i lämpliga terapiövningar och praxis.

Resultat: 1) Provinsiella och lokala myndigheter kommer att vara medvetna om problem gällande funktionsnedsattas tillgång till tjänster och rättigheter och kommer att ha en plan för att göra dessa tjänster tillgängliga på ett lokalt plan. 2) funktionsnedsatta kommer att tala för och få tillgång till tjänster och rättigheter som Thailands regering garanterat dem. 3) Vuxna funktionsnedsatta kommer att utveckla yrkesfärdigheter, få anställning, och kommer att kunna komplettera sina familjers inkomst. 4) Barn med funktionsnedsättning kommer att få en utbildning. 5) Klienter och familjer kommer att tillsammans planera vården och rehabiliteringen av familjemedlemmar med funktionsnedsättning.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 106.600€
2016: 55.600€
2017: 55.600€ (med reservation av ytterligare statliga nedskärningar)

Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Finlands svenska baptistsamfund
Projektets namn: Utbildning och rehabilitering för personer med funktionshinder / Education and Rehabilitation for People with Disabilities
Projektplats: Mae Hong Son provinsen i Thailand
År projektet initierades: Nytt projekt baserat på tidigare projekt med start 1.1.2007
Lokal samarbetspartner: Thailand Karen Baptist Convention

Ett projekt administrerat av Finlands svenska Baptistsamfund med stöd av utrikesministeriet (UM).
UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’7′]