Projektsida_HMCBakgrund
Utvecklingen inom media går snabbt i Afrika idag, men generellt sett saknas tillräcklig kunskap om principer och etik inom media. Syftet med fri media, att vara ett redskap för demokratiska processer, stödja mänskliga rättigheter och ge en röst till det civila samhället, är i riskzonen om det saknas bra medieutbildning och etiska principer. Medieutbildningsprogrammet på skolan är ackrediterad hos de tanzaniska myndigheterna.

Mål
Det långsiktiga målet med projektet är att bidra till förändrade samhällen och hållbar utveckling i östra och centrala Afrika genom relevant media och ledarskapsträning. Det konkreta kortsiktiga målet är att utveckla Habari Maalum Colleges byggnader och personal så att skolan ska kunna träna fler studerande. De studerande ska genom utbildningen få en god grund gällande teoretisk och praktisk kunskap om media samt etik.Skolan utvidgas
Skolan kommer under perioden att fortsätta erbjuda en medieutbildning och en ledarskapsutbildning, samt kortkurser inom samma ämnen. Under perioden kommer projektet att konstruera byggnader för bibliotek, studio och en samlingshall. Man kommer även att satsa mer på marknadsföring för att attrahera fler studerande till media och ledarskapslinjerna.

När skolan har full potential kommer den att kunna ta in 100 studerande till medieutbildningen, 50 studerande till ledarskapsutbildningen och 100 studerande på kortkurserna. Förutom dessa kurser kommer även att börja erbjuda kurser på degree-nivå inom media, IT, miljövård, och business administration.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 200.000€
2016: 200.000€
2017: 200.000€

Organisationens svenska namn: Finlands svenska PingstmissionProjektets namn: Habari Maalum College (HMC)
Projektplats: Ngaramtoni, Arusha, Tanzania
År projektet initierades: 2007
Lokal samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’12’]