Bakgrund

10312750_928302917194315_6772398675638760469_n
Undervisningen i full gång

Kambodja har under de senaste åren drabbats av svåra översvämningar och torka p.g.a. ökade klimatförändringar. Ca 90 % av jordbrukarna på den kambodjanska landsbygden är beroende av regn för odling av ris. I och med klimatförändringarna har det redan osäkra utfallet av skörd lett till ytterligare osäkerheter vad gäller mat, vilket i sin tur lett till undernäring, ökad fattigdom och skulder. CHAD (Community Health and Agricultural Development), har under flera år arbetat i Kambodja med bl.a. ris- och kobanker, inkomstrelaterade aktiviteter och hygienupplysning. De har lagt märke till att flera jordbrukare haft problem med att försörja sina familjer och betala tillbaka de lån de fått från risbankerna.

 
Mål
Målet är att ge jordbrukarna praktisk undervisning i Integrated Farming System (IFS) som fokuserar på hur de skall hantera den ökande klimatförändringen och därmed kunna försörja sig själva och sina familjer. Grupper på 25 personer kommer att bildas, där varje grupp får tillgång till höns och frön för odling.

Utbildning inom IFS
Man kommer att göra upp manualer, bilda grupper och utbilda dem inom IFS och hur man kan anpassa sig till klimatförändringar. Grupperna kommer att få besöka varandra och dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av dessa. Grupperna kommer även att utvärderas.
 
Budget till fält åren 2015-2017
2015   30.000€
2016   32.000€
2017    32.000€ (med undantag av ytterligare nedskärningar)
Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska metodistkyrka
Projektets namn: Integrated Farming System (IFS)
Projektplats: Phnom Penh, Kambodja
År projektet initierades: 2015
Lokal samarbetspartner: Methodist Mission in Cambodia och GBGM (General Board of Global Ministries, The United Methodist Church, USA
Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska metodistkyrka med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.
[show-map id=’18’]