Bakgrund
Projektet initierades ursprungligen i Gaza av Taysir Abu Saada men totalförstördes genom en massaker av Hamas. Säkerhetsaspekter gjorde att projektet återstartades i Jeriko där förhållandena är lugnare. Bygger på och utvecklas mot den ursprungliga projektplanen från 2007 i Gaza.

Mål
Målet med projektet är att öka den ömsesidiga förståelsen och toleransen mellan olika religioner och att verka för en atmosfär av fred och harmoni. Detta görs genom att man ger förskolebarn i Jeriko möjlighet att tillbringa sina dagar i en harmonisk miljö där barnens lärare och övriga anställda är både muslimer och (palestinska) kristna. På detta sätt får barnen samtidigt en erfarenhet av hur representanter för olika religioner kan leva och verka tillsammans utan konflikter och också lära sig hur man behandlar andra människor. Målet för projektet är också att förbättra det palestinska utbildningssystemet och ge palestinska barn, ungdomar och vuxna tillgång till utbildning i engelska. Kulturcentret har licensierats och officiellt godkänts av det Palestinska undervisningsministeriet och de kurser i engelska och IT som ordnas i projektets kulturcenter motsvarar kurser på universitetsnivå. I ungdomscentret, som är en del av kulturcentret, har man också ett ungdomsarbete.

Barnträdgård för barn från både kristna och muslimska hem
Arbetet i kindergarten och förskolan fortsätter med goda resultat. När barnen går vidare till de skolor som FN är ansvariga för på Västbanken, får barnen beröm för sina utmärkta kunskaper i engelska och sitt goda uppförande. Vid kulturcentret har man hållit olika seminarier för barnens familjer i bl.a. hälsa, hur man upptäcker, förebygger och hanterar sexuella, fysiska och känslomässiga övergrepp och föräldraskap. Runt 80 ungdomar (60 pojkar och 20 flickor) deltar regelbundet i ungdomsaktiviteterna vid kulturcentret och deltar också i ett fotbollslag (för pojkar) och ett basketlag (för flickor). I framtiden ska man fortsätta med arbetet i kindergarten och förskolan, utbildningen av ungdomar och vuxna, seminarierna och ungdomsarbetet. Man planerar också att börja ordna kurser i demokrati. Dessutom skapas, i och med projektet, arbetsplatser för både kvinnor och män, något som är välkommet i ett samhälle som lider av hög arbetslöshet.
Budget till fält åren 2015-2017
2015: 110.500€
2016: 62.900€
2017: 62.900 € (med undantag av ytterligare nedskärningar)

Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS / Martyrkyrkans vänner r.f.
Projektets namn:Kulturcentret Hoppets frön / Seeds of Hope Culture Center
Projektplats: Jeriko
År projektet initierades: 2007
Lokal samarbetspartner: Seeds of Hope IncEtt biståndsprogram administrerat av Martyrkyrkans vänner r.f. med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.