barn_afrikaBakgrund

År 1998 färdigställdes barnhemmet Home of Hope på Nyadire missionsstation för ca 20 barn. Sedan dess har metodistkyrkan i Finland på olika sätt understött barnen där. År 2010 ändrade ministeriet med ansvar för barnhemsverksamhet i Zimbabwe reglerna för barnhem. Erfarenheten hade visat att barn som växer upp i en institution inte klarar vardagsrutiner när de småningom skall ta ansvar för en egen familj. Målsättningen var att alla barnhem senast vid utgången av år 2013 ändrat sitt upplägg på verksamheten så att man har en vårdare per 8-10 barn som bildar en familjeliknande enhet (family-like unit). Utan ändringen skulle det barnhem som på 1990-talet byggdes med finländska biståndsmedel tvingas stänga. Behovet av barnhemsplatser i Mutoko-området minskar inte, utan snarare ökar p.g.a. aids.

Mål
Projektmålet är att 1. förändra upplägget på barnhemmet Home of Hope till familjeliknande enheter med en vårdare per 8-10 barn, 2. starta och stödja familjerna i egen matproduktion genom odling och boskapsskötsel och 3. i projektet genom eget borrhål, solenergi- och biogasanläggning minska på driftskostnaderna och beroendet av utomstående leverantörer som ofta inte kan garantera den driftssäkerhet som vore nödvändig.

Home of Hope växer
Det 10ha stora jordområdet som satts till sidan för Home of Hopes bruk av missionsstationen Nyadire röjs och inhägnas. Vägen sätts i skick, el- och vattenanslutningar dras till området. Två parhus för den egentliga aktiviteten, en administrationsbyggnad, en förrådsbyggnad och diverse inhägnader för djurskötsel uppförs. De egna agrikulturella projekten startas upp samtidigt som området tas i bruk. Borrhål, solenergi- och biogasanläggning installeras och tas i bruk. Det gamla Home of Hope omdisponeras till boende dels för personal och dels för 18 år fyllda barn från barnhemmet. Resultatet är att Home of Hope uppfyller de krav som den zimbabwesiska regeringen ställt upp. Samtidigt fungerar barnhemmet som modell för andra vad gäller självförsörjning genom egna projekt och självförsörjning ifråga om energi och vatten.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 136.000€
2016: 107.000€
2017: 107.000€ (med undantag av ytterligare nedskärningar)

Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Finlands svenska metodistkyrka
Projektets namn: Home of Hope
Projektplats: Nyadire, Zimbawe
År projektet initierades: 2015
Lokal samarbetspartner: The United Methodist Church, Zimbabwe, Home of HopeEtt biståndsprogram administrerat av Finlands svenska metodistkyrka med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’14’]