Tanzania_primary school elever
     Bild: Majan Rönnqvist

Bakgrund
Tanzania är ett land med stora klasskillnader och behovet av skolor och utbildning för den fattiga befolkningen är stort. De statliga skolorna räcker inte till, har ofta stora klasser och inte alltid så bra studieresultat. MKF inledde år 2012 ett samarbete med New Life Outreach (NLO) som sedan år 2001 genom organisationen New Life Academy (NLA) bedriver sin utbildnings- och hjälpverksamhet med barnhem för föräldralösa flickor, förskola och lågstadieskola. NLA är en registrerad organisation med tillstånd att bedriva skolverksamhet och har bra och regelbunden kontakt med undervisningsministeriet i Tanzania. I början av år 2014 fick man också det officiella tillståndet att bedriva Secondary School.

Mål
Projektets mål är att genom att ge möjligheter till utbildning, motverka och utrota fattigdomen i byn Olosiva med omgivning och skapa förutsättningar för en bättre framtid för fattiga, föräldralösa och marginaliserade barn.Skolan expanderar och utvecklas
– Projektet som hittills innehållit uppbyggnad och inledande av högstadieskola kommer från år 2015 att expandera till NLA:s hela verksamhetsområde bestående av hem för föräldralösa flickor, barnträdgård, för- och lågstadieskola samt färdigställande av högstadiets O-level (Ordinare) och A-level (Advanced). En ny byggnad krävs ytterligare för den sistnämnda verksamheten.- Ett flertal utrymmen är gemensamma, som kök, matsal, lärarrum, administration. En del av dem behöver renoveras och utvidgas för att klara kapaciteten på flera elever.- En hälsovårdare kommer att anställas och utrymmen för hälsovård kommer att ordnas.- Säkerheten för området måste stärkas med mur och stängsel för att motverka inbrott, skadegörelse och djur (mest hundar) med smittbärande sjukdomar.- Utbildning av skolans lågstadielärare för de som önskar högstadiekompetens kommer att fortsätta under projektperioden.- Under perioden kommer standarden på skolanläggningen att förbättras för att stärka trivsel, motivation och därmed skolresultat. Den kommer också att anpassas för handikappade elever. Hela högstadiedelen kommer vid slutet av projektperioden att ha en kapacitet för omkring 300 elever förutom de 500 som redan finns i för- och lågstadiet.

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 210,000€
2016: 210,000€
2017: 210,000€

Organisationens svenska namn: Missionskyrkan i Finland MKF
Projektets namn: New Life Academy School
Projektplats: Olosiva village, Arumeru district, Arusha, Tanzania
År projektet initierades: 2012
Lokal samarbetspartner: New Life Outreach (NLO)

Ett biståndsprojekt administrerat av Missionskyrkan i Finland med stöd av utrikesministeriet (UM).
UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’12’]