Projektsida_FilippinernaBakgrund
De filippinska myndigheternas brist på initiativ för att möta basbehoven hos människor i landet, samt naturkatastrofer och konflikter har lett till utbredd fattigdom i landet. Fattigdom och hopplöshet har i sin tur lett till att många människor på Filippinerna saknar kunskap och är ovilliga att förändras. Hos många saknas viljan att utbildas. Många föräldrar har inte råd att försörja sina barn på ett tillräckligt sätt. Projektet utgörs av flera olika insatser för att stöda de fattiga i olika byar främst på̊ ön Leyte men också Mindanao.

 
Mål
Målsättningen med projektet är att hjälpa den lokala samarbetsorganisationen att utvidga sina hjälpprogram till att nå̊ ännu fler barn och unga. Det förverkligas genom: 1. Lantbruksutveckling genom modell-lantbruk 2. Lindring av fattigdomens effekter och grundutbildning för barn och unga genom förskola samt matutdelning för lågstadiebarn. 3. Kapacitetsutveckling genom ledarutbildning.

Aktiviteter
Genom modell-lantbruket får föräldrar lära sig att odla organiskt, mångsidigt och effektivt och de uppmuntras att bli mer självförsörjande. Matutdelning kommer att genomföras för att förhindra undernäring bland lågstadiebarn. Hälsoundervisning ska också ges till föräldrar så att de kan uppfostra och ta hand om sina barn på ett bra sätt. Förskolan är baserad på skandinavisk förskolepedagogik och utbildningen erbjuds gratis till barn från fattiga familjer, så att även de har en chans att ta sig in på en högre nivå i grundskolan.
   
Budget till fält åren 2015-2017
2015: 110.000€
2016: 84.000€
2017: 75.000€Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS / Finlands svenska Pingstmission rf
Projektets namn: Multi-Rural Development Project
Projektplats: Mindanao och Leyte, Filippinerna
År projektet initierades: 2007
Lokal samarbetspartner: FHP Development Foundation, Inc.Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’16’]