BakgrundProjektsida_Lärarskolan_Tanzania
Media i Etiopien är begränsad och myndigheterna styr de flesta mediekanaler, endast några få kommersiella aktörer finns. Många journalister har liten eller ingen utbildning vilket leder till låg kvalité på de program som sänds samt brott mot etiska principer inom media. Det är svårt för det civila samhället att göra sin röst hörd och därmed delta i demokratiska processer men det breda utbudet av media och det ökande användandet av internet har lett till att människor blivit mer medvetna och vill på ett konstruktivt sätt bidra till utvecklingen av samhället.

Mål
Målet för projektet är att erbjuda en utbildning av god kvalité som leder till att fler medieproducenter har en god grund för sitt arbete både kunskapsmässigt och etiskt. Det långsiktiga målet är att skapa positiv förändring i samhället i form av demokratiska processer och opartisk media.Certifikatkurs för radio- och TV-producenter
Genom projektet kommer man att utveckla och erbjuda en 23 veckors certifikatkurs för radio- och TV-producenter. Kursen består till 50 % av teori och till 50 % av praktik. Ca 40 – 50 studenter kommer att tränas genom kursen under finansieringsperioden.Budget till fält åren 2015-2017
2015: 76.000€
2016: 72.000€
2017: 72.000€

Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Finlands svenska Pingstmission r.f.
Projektets namn: Hiyaw Tesfa training center
Projektplats: Addis Abeba, Etiopien
År projektet initierades: 2010
Lokal samarbetspartner: Hiyaw Tesfa

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

Etiopien Placeholder
Etiopien