Projektsida_BurundiBakgrund
Hundratusentals burundier som tidigare bott i flyktingläger i Tanzania och andra grannländer har nu skickats tillbaka till Burundi. Många anländer till hemlandet utan vare sig resurser eller relationer. Projektet stöder samarbetspartnerns strävan att kunna ge sina återvändande landsmän en bättre möjlighet att återintegreras i samhället. Projektet är en del av landets och olika organisationers gemensamma ansträngningar för att hjälpa de återvändande flyktingarna att få en bättre start på den nya tillvaron utanför flyktinglägren.

 Mål
Målet med projektet är att återvändande flyktingar ska bli fullt återintegrerade i samhället. Målet är också att möjliggöra tillgången till grundläggande hälsovård i området samt att skapa bättre utkomstmöjligheter genom t.ex. tvåltillverkning och genom att utbilda sömmerskor.

Hjälp och stöd vid hemkomsten
Genom projektet kommer 150 återvändande familjer samt 30 familjer som flytt inom landet att få hjälp med att bygga sig ett hus. Dessa familjer består uppskattningsvis av 1440 personer. De kommer även att få jordbruksredskap, utsäde, undervisning och handledning. Under projektperioden kommer också 90 unga kvinnor att gå en sykurs samt få en symaskin så att de sedan kan börja arbeta som sömmerskor. 40 lokala församlingsledare kommer att tränas i olika frågor relaterade till integreringsarbete, katastrofförebyggande arbete och ledarskap. Genom projektet kommer lärare och föräldrar att uppmuntras till att skicka sina flickor till skolan, både för grundskole- och vidareutbildning. 

Budget till fält åren 2015-2017
2015: 65.000€
2016: 58.000€
2017: 59.000€Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Finlands svenska Pingstmission r.f.
Projektets namn: Returnees Reintegraton Project in Burundi / Repatriering av återvändande flyktingar
Projektplats: Nyanza Lac, Burundi
År projektet initierades: 2009
Lokal samarbetspartner: Pentecostal Churches Community in Burundi, CEPBU (ägare av projektet). Pingstsamfundet i Burundi.

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’8′]