Bakgrund
Under de två konflikter som drabbade Burundi 1972 och mellan 1993 och 2005 flydde en halv miljon människor landet. Andra samlades i flyktingläger inom landet. Idag skickas tusentals personer tillbaka till Burundi från grannländerna. De återvändande flyktingarna saknar ofta yrkeskunskaper och har svårt att få jobb, de som bott i flyktingläger har ofta blivit beroende av andra. Många lever i stor fattigdom och börjar använda droger och blir därmed mer utsatta för sjukdomar. Många är i behov av utbildning eller yrkesträning för att kunna ta sig ur fattigdomen. Myndigheterna i landet arbetar med integrering av återvändande flyktingar men saknar konkreta åtgärder för att hjälpa drogmissbrukare.

Mål
Målet med projektet är att hjälpa drogmissbrukare, med fokus på återvändande flyktingar, att integreras i samhället. Man har som mål att under projektperioden hjälpa ca 300 drogmissbrukare att få jobb och leva ett normalt liv. Ett mål är också att utveckla ett förebyggande arbete bland de återvändande flyktingarna för att skapa en medvetenhet kring drogernas skadeverkningar.

Yrkesträning och utbildning

Olika sorters yrkesträning och utbildning ska erbjudas till ca 60 drogmissbrukare per år, så att de sedan ska kunna arbeta med jordbruksarbete, sömnad, mattvävning, bakning eller murning. Ett center som ska användas för träningen ska renoveras genom projektet. Lokala myndigheter och kyrkor ska dock själva stå för delar av materialanskaffningen. Rådgivning ska också erbjudas för att skapa medvetenhet om riskerna med droganvändande. Ledare inom kyrkorna ska utbildas inom olika teman (HIV/Aids, återintegrering, katastrofförebyggande arbete, fredsbyggande, miljövård genom trädplantering, genusfrågor och frågor gällande funktionshindrade) för att de sedan ska kunna arbeta med dessa frågor och påverka samhället på ett positivt sätt. Finländsk kompetens inom anti-drog arbete i Finland kommer att tas till vara för att hjälpa partnerorganisationen i Burundi att höja sin kompetens.Budget till fält åren 2015-2017
2015: 62.000€
2016: 42.000€
2017: 42.000€

Organisationens svenska namn: Frikyrklig Samverkan FS/Finlands svenska Pingstmission r.f.
Projektets namn: Anti-drog projekt / Drug Abuse Youth Reintegration Project
Projektplats: Nyanza Lac, Burundi
År projektet initierades: 2015
Lokal samarbetspartner: Community of Pentecostal Churches in Burundi (CEPBU)

Ett biståndsprojekt administrerat av Finlands svenska Pingstmission med stöd av utrikesministeriet (UM). UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i informationen kring projektet.

[show-map id=’8′]