Klicka på länderna för mera information

Karta över våra projekt Placeholder
Karta över våra projekt

“Stor erfarenhet och personliga kontakter till fältet”

FS Globals utvecklingssamarbete riktar sig till länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Arbetets utgångspunkt är ett brett missionsarbete med gamla anor och grunden är stor erfarenhet och personliga kontakter till fältet. Utvecklingssamarbetet är väl förankrat i medborgarsamhället sedan långt tillbaka eftersom de flesta av medlemsorganisationerna är över 100 år gamla i Finland. Detta ger ett brett och starkt stöd i medborgarsamhället genom medlemsorganisationernas lokala kyrkor och deras breda nätverk.

FS Global finns till för att hjälpa de fattigaste och mest sårbara människorna i världen. Alla har rätt till ett värdigt liv! I utvecklingssamarbetet vill vi även speciellt betona vikten av att möjliggöra för partners att själva implementera och ta ansvar för projekten. FS Global önskar att dess samarbetspartner ska känna ett ägarskap för projekten genom hela projektcykeln, från idé till verklighet, men samtidigt finns vi genom våra medlemsorganisationer alltid till hands för våra samarbetspartner.

De samarbetspartner vi arbetar tillsammans med i mottagarländerna har generellt sett en mycket bred kontaktyta och stor vetskap om de fattigas behov. Antalet avlönade medarbetare från Finland har minskat under de senaste tio åren. Idag sker samarbetet med mottagarorganisationen och dess lokala ledare direkt och finländska medarbetarna har närmast en rådgivande funktion. FS Globals breda kontaktnät världen över gör att organisationen också har projekt i politiskt svåråtkomliga regioner.

Under alla de år som de finlandssvenska frikyrkorna arbetat utomlands har utvecklingssamarbetet varit en lång resa av lärande. Genom försök och misstag har en fokusering på utbildning och hälsa småningom vuxit fram.

Projekten för utvecklingssamarbete 2015-2017 enligt arbetsområde i bokstavsordning:

UTBILDNING

Afrika

Asien

Latinamerika

HÄLSA

EXPERTHJÄLP

ÖVRIGA PROJEKT