Volontärer i Tanzania 2014_2

Ibland ges möjlighet för volontärer att göra en insats inom ramen för något av våra projekt i utvecklingssamarbetet. Om du är intresserad av att bli volontär kontaktar du i första hand aktuell medlemsorganisation. Kontaktuppgifter till medlemsorganisationerna hittar du här.

Här finner du FS Globals volontärrekommendation samt FSPM:s volontärbroschyr som även används som riktlinje för de övriga medlemsorganisationerna. I dessa dokument kan du bland annat läsa mer om vad det innebär att vara volontär, hur man kan ansöka om att bli volontär samt hur man kan förbereda sig inför uppdraget. FS volontärrekommendation förklarar också vem som har vilken roll i utsändandet av volontärer.

Lämna ett svar