Stöd ett projekt inom utvecklingssamarbetet

Vill du stöda ett specifikt projekt eller utvecklingssamarbetet generellt? Då kan du kontakta den medlemsorganisation vars arbete du vill stöda.

Nedan hittar du länkar till hemsidan för de medlemsorganisationer som ansvarar för projekten inom utvecklingssamarbetet. Kontaktinformation finns på respektive hemsida.

Baptistsamfundet ansvarar för projekt bl.a. i Thailand och Sydsudan.
Finlands Svenska Pingstmission ansvarar för projekt i Burundi, Filippinerna, Indien, Thailand samt flera projekt i Tanzania.
Metodistkyrkan ansvarar för projekt i Indien och Zimbabwe.
Missionskyrkan ansvarar för bl.a. projekt i Guyana och Tanzania.
Martyrkyrkans Vänner ansvarar för projektet i de palestinska områdena.

barn_afrika

Volontärinsatser

Är du intresserad av att göra en volontärinsats? Då kan du läsa mer här.