Stöd ett projekt inom utvecklingssamarbetet

Vill du stöda ett specifikt projekt eller utvecklingssamarbetet generellt? Då kan du kontakta den medlemsorganisation vars arbete du vill stöda.

Nedan hittar du länkar till hemsidan för de medlemsorganisationer som ansvarar för projekten inom utvecklingssamarbetet. Kontaktinformation finns på respektive hemsida.

Baptistsamfundet ansvarar för projekt i Thailand, Sydsudan och Zambia.
Finlands Svenska Pingstmission ansvarar för projekt i Benin, Burundi, Etiopien, Filippinerna, Laos, Indien samt nästan alla projekt i Tanzania.
Metodistkyrkan ansvarar för projekt i Zimbabwe, Kambodja och Kenya.
Missionskyrkan ansvarar för projekt i Guyana, Afghanistan samt ett av projekten i Tanzania.
Martyrkyrkans Vänner ansvarar för projektet i de palestinska områdena.

barn_afrika

 

Volontärinsatser

Är du intresserad av att göra en volontärinsats? Då kan du läsa mer här.